Jak działa Izba Rozliczeniowa?

Jak działa izba rozliczeniowa? Zdecydowałeś się zainwestować w finansowe instrumenty pochodne, i jesteś świadomy, że są to dwustronne umowy kupna lub sprzedaży. Te produkty finansowe są organizowane przez izbę rozliczeniową (Clearing House). Wyjaśnimy dziś jak działa Izba Rozliczeniowa.

Jak działa Izba Rozliczeniowa?

Definicja izby rozliczeniowej

„Jest to instytucja, która umożliwia rozliczanie sald dwustronnych, brutto lub netto, wynikających z transakcji na instrumentach finansowych”.

Rozwińmy nieco tę kwestię: izba rozliczeniowa, jak już powiedzieliśmy, jest organem, który centralizuje fazę rozliczenia transakcji. Salda gotówkowe wyliczone przez izbę rozliczeniową rozliczane są poprzez system Express II.

Jeśli sprzedaż instrumentu pochodnego i jego zakup nie następują jednocześnie, powstaje „opóźnienie rozliczenia”. Jest to okres, w którym inwestorzy przyjmują na siebie ryzyko kontrahenta (ryzyko, że kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań).

Aby ograniczyć skutki ryzyka rozliczeniowego, stworzono systemy rozliczeniowe, takie jak izby rozliczeniowe. Organizacje te minimalizują ryzyko kontrahenta i zapewniają anonimowość transakcji, pośrednicząc między kupującym a sprzedającym.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły