Jak analizować spółki z Freedom24?

W poniższym artykule przyjrzymy się ciekawemu sposobowi na szybką i skuteczną analizę spółek, ale z wykorzystaniem rzeczywistych danych fundamentalnych na temat firm, którymi jesteśmy zainteresowani, za pośrednictwem brokera Freedom24.

Znaczenie analizy spółki przed dokonaniem inwestycji

Kiedy inwestujesz w spółkę, musisz być świadomy swojego horyzontu czasowego:

 • Intraday: transakcje otwierane i zamykane podczas tej samej sesji.
 • Short-term: transakcje otwarte od jednego dnia do kilku tygodni.
 • Średnioterminowy: transakcje otwarte od kilku miesięcy do roku.
 • Długoterminowy: transakcje otwarte przez ponad 1 rok.

W zależności od naszego horyzontu czasowego, powinniśmy przywiązywać większą lub mniejszą wagę do szeregu kwestii.

Na Freedom24 znajdziesz 3 najważniejsze raporty finansowe spółki: rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych.

Na przykład w handlu intraday i krótkoterminowym analiza techniczna odgrywa większą rolę. Z drugiej strony, w handlu średnio- i długoterminowym analiza spółki również zyskuje na znaczeniu. I właśnie tej ostatniej kwestii przyjrzymy się w poniższym artykule, korzystając z danych fundamentalnych platformy Freedom24.

Jak analizować spółki z Freedom24?

Dzięki Freedom24 możemy analizować spółki, w które warto zainwestować, a wszystko to w prosty sposób.

Przyjrzyjmy się temu krok po kroku:

Krok 1: Otwórz konto

 • Proces ten składa się z 4 kroków
 • Rejestracja w Freedom24: Wchodzisz na ich stronę internetową i otwierasz konto, jednocześnie pobierając ich aplikację.
 • Identyfikacja danych osobowych: Wypełnij wszystkie swoje dane dotyczące adresu podatkowego, dowodu osobistego… i podpisz umowę za pośrednictwem wiadomości SMS. Proces ten obejmuje również zdjęcie dokumentu tożsamości i potwierdzenie adresu (np. rachunek za media lub wyciąg bankowy).
 • Potwierdzenie tożsamości: za pomocą selfie.
 • Doładowanie konta

Proces nie powinien zająć więcej niż 10-15 minut.

Krok 2: Wybierz spółkę

Teraz musimy tylko wybrać spółkę, którą chcemy przeanalizować. Możemy wybrać dowolną, ale w naszym przykładzie zrobimy to z Inditex (ITX.MC), światowym liderem w swoim sektorze, który jest notowany na hiszpańskim Ibex 35.

Jest to bardzo proste:

Czerwony kwadrat: Po otwarciu rachunku, gdy jesteś na stronie brokera, kliknij „Handel”.

Zielony kwadrat: wskaż nazwędanej spółki. W tym przypadku Inditex, ticker to ITX.

Fioletowy kwadrat: wybierz akcje do analizy i kliknij na nie.

Po kliknięciu pojawi się wykres, który można ustawić na dowolny przedział czasu. W tym przykładzie ustawiliśmy go na 5 lat, ponieważ w ten sposób możemy zobaczyć wystarczająco szeroki zakres wahań.

ITX.EU

Nie chodzi jednak o patrzenie na wykres, ale o analizę spółki z punktu widzenia analizy fundamentalnej, co zobaczymy poniżej.

Krok 3: Przegląd i ogólne informacje o firmie

Przewijamy wykres w dół i docieramy do raportów.

Pierwszy to przegląd i ogólne dane firmy, narzędzia bardzo podstawowe, ale pozwalające uzyskać kilka interesujących informacji:

 • Czerwony wykres przedstawia roczny potencjał wzrostu dużych banków inwestycyjnych.
 • Pomarańczowy wykres: Prognoza stopy dywidendy.
 • Zielony wykres: Znajdujemy różne pytania, takie jak:
 • Mnożniki
 • P/E z bieżącego roku
 • P/S z bieżącego roku
 • P/B: cena giełdowa / wartość księgowa
 • Fioletowa tablica: mamy dostęp do statystyk giełdowych, takich jak cena zamknięcia, procentowa zmiana ceny tygodniowej…

Krok 4: Analiza firmy przez ekspertów Freedom24

Tutaj możemy już zobaczyć pewne prognozy oparte na danych fundamentalnych. Na poniższym wykresie możemy zobaczyć temat ceny docelowej Inditexu. Ceny docelowe reprezentują to, co jest uważane za wewnętrzną lub godziwą wartość akcji spółki zgodnie z teoretyczną wartością, jaką powinna mieć w odniesieniu do swoich wyników kwartalnych, kondycji finansowej, perspektyw na przyszłość i innych zmiennych ekonomicznych.

Na poniższym wykresie mamy dostęp do innych zmiennych i wskaźników:

 • Pay out: procent zysków, które spółka wypłaca w formie dywidendy swoim akcjonariuszom.
 • EBITDA: mierzy rentowność spółki przed odliczeniem podatku, odsetek, amortyzacji i strat.
 • EPS: wskaźnik obliczający stopień rentowności spółki w odniesieniu do jej zysku netto.
 • ROA: mierzy rentowność spółki w odniesieniu do jej całkowitych aktywów i wskazuje wyniki spółki poprzez porównanie generowanych przez nią zysków netto lub przychodów z kapitałem zainwestowanym w aktywa.
 • ROE: mierzy zwrot z funduszy własnych spółki, tj. stosunek zysku netto spółki do wartości jej kapitału własnego.
Rácios Freedom24

3 Raporty sprawozdań finansowych spółki we Freedom24

Wreszcie, jeśli wolisz tworzyć własne prognozy w oparciu o podstawowe dane różnych spółek, we Freedom24 możesz również uzyskać do nich łatwy i intuicyjny dostęp poprzez sprawozdania finansowe spółek.

Raport zysków i strat

Raport zysków i strat pokazuje wyniki biznesowe firmy w określonym czasie. Pokazuje wartość sprzedaży, koszty bezpośrednie (w tym koszt sprzedaży) i koszty pośrednie za wskazany okres. Pokazuje również wynikające z tego straty i zyski brutto i netto.

Na wykresie można zobaczyć informacje o zarobkach, zysku brutto, dochodzie operacyjnym, dochodzie netto przed i po opodatkowaniu w zielonym prostokącie oraz wszystkie szczegółowe i rozszerzone informacje poniżej prostokąta. Wszystkie informacje można przeglądać według roku lub kwartału.

Bilans

Bilans to raport księgowy, który odzwierciedla sytuację ekonomiczną i finansową firmy lub przedsiębiorstwa w danym momencie, pokazując aktywa, prawa, pasywa, zobowiązania i długi firmy, wartość netto, majątek itp.

Na wykresie widać, że mamy dostęp do różnych informacji dotyczących wartości netto, łącznych aktywów obrotowych, łącznych aktywów, łącznych zobowiązań itp. Możesz wybrać, czy chcesz mieć wszystkie informacje za rok finansowy, czy za kwartał.

Warto zauważyć, że w każdej zakładce informacje są bardziej szczegółowe i rozszerzone, na przykład spójrz, jak szczegółowe jest pomarańczowe pole. W tym przykładzie odnosi się on do całkowitych aktywów, a dane są podzielone według roku (od 2019 do 2023), każdy rok z odpowiadającą mu liczbą, a następnie mamy wykres, który wskazuje roczny trend i procent wzrostu lub spadku w danym roku.

Total assets freedom24

Więcej informacji, które mamy na wyciągnięcie ręki w bilansie, to wartości niematerialne i prawne netto, inwestycje długoterminowe, całkowita skumulowana amortyzacja, pozycje oczekujące na odbiór itp.

Raport o przepływach pieniężnych

Jest to dokument wykorzystywany do uzyskania podstawowych informacji na temat kondycji finansowej firmy. Nie tylko ujawnia, w jaki sposób pieniądze przemieszczają się w firmie, ale także odzwierciedla jej zdolność do generowania, wydawania i przechowywania pieniędzy.

Innymi słowy, dokument ten odzwierciedla wpływy i wypływy pieniędzy, które firma miała w danym okresie, co pozwala nam poznać płynność finansową firmy oraz jej zdolność do generowania i zarządzania pieniędzmi.

W ten sam sposób, gdy podzielimy te informacje, mamy dostęp do danych dotyczących środków pieniężnych (pomarańczowa ramka) z działalności operacyjnej, środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej, środków pieniężnych z działalności finansowej, w tym przykładzie według roku, a następnie mamy wykres, który pokazuje ich roczny trend i procent wzrostu lub spadku w ciągu roku.

cash from operating activities freedom24

Czy dane dostarczane przez Freedom24 są wiarygodne?

Ogólnie rzecz biorąc, są one dość dokładne i tak, wszystkie informacje dostarczane inwestorowi są wiarygodne i bezpieczne.

Źródła informacji są następujące:

 • LSEG Data&Analytics: jest wiodącym na świecie dostawcą danych z rynków finansowych i odgrywa istotną rolę społeczną i gospodarczą w globalnym systemie finansowym.
 • Financial Modelling Prep: zapewnia najdokładniejsze dane finansowe dostępne na rynku. Dane historyczne i ceny sięgające 30 lat wstecz.

Jak możemy nauczyć się podstaw lub zrewidować niektóre koncepcje?

W Freedom24 Academy znajduje się bardzo kompletny i ciekawy kurs składający się z 8 lekcji na temat analizy fundamentalnej (FA), podzielony na różne aktywa, gdzie dopóki nie ukończysz jednej lekcji, nie możesz przejść do następnej.

8 lekcji wygląda następująco:

 1. Lekcja 1: Dlaczego inwestowanie jest ważne?
 2. Lekcja 2: W co inwestować i w jaki sposób?
 3. Lekcja 3: Akcje: jak inwestować w spółki
 4. Lekcja 4: Obligacje: jak udzielić pożyczki firmie lub rządowi?
 5. Lekcja 5: Fundusze ETF: jak inwestować w kilka spółek jednocześnie?
 6. Lekcja 6: Portfel: jak zrealizować swoje cele inwestycyjne
 7. Lekcja 7: Jak stworzyć solidne portfolio
 8. Lekcja 8: Praktyczne wskazówki dla początkujących inwestorów

Oprócz Freedom24 Academy, warto wspomnieć, że Freedom24 oferuje swoim klientom cotygodniowe pomysły inwestycyjne od wielokrotnie nagradzanych analityków Bloomberga, ze średnim zwrotem w wysokości 21 procent.

Krótko mówiąc, analiza spółki przed zainwestowaniem w nią pieniędzy jest zadaniem, które powinno być obowiązkowe dla każdego szanującego się inwestora. Na tej podstawie brokerzy tacy jak Freedom24 pomagają uporać się z tym zadaniem, oferując wszelkiego rodzaju raporty i prognozy, a także kurs umożliwiający naukę tworzenia własnych analiz.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły