Niedowartościowane akcje amerykańskie: Jak je zidentyfikować i jak inwestować?

Akcje niedowartościowane to akcje, które są poniżej ich zakładanej wartości. Często mają one osiągnięcia w zakresie rentowności i potencjał długoterminowego wzrostu, ale giełda jeszcze tego nie dostrzegła.

Na przykład, jeśli kupisz produkt, który jest wart 100 dolarów, ale sprzedaje się za 75 dolarów, możesz uznać go za niedowartościowany. Podobnie, niedowartościowana akcja jest notowana poniżej swojej wartości.

Dlaczego akcje są niedowartościowane?

Czasami akcje są niedowartościowane, ponieważ zostały „ściągnięte w dół” przez swój sektor lub cały rynek. Jednak firmy niedowartościowanych akcji mają zazwyczaj silne bilanse, dobre przepływy pieniężne netto i mocne perspektywy na przyszłość.

Pogoń za niedowartościowanymi akcjami ma swoje wady. Może istnieć powód, dla którego akcje są notowane poniżej wartości, a powód ten może nie być od razu widoczny. Na przykład, firma może mieć podstawowe problemy, takie jak nieoczekiwane zmiany w strukturze korporacyjnej lub problemy z zarządzaniem finansami. Dlatego ważne jest, aby opierać się na kryteriach, aby je znaleźć.

Jak znaleźć niedowartościowane amerykańskie akcje

Istnieje wiele sposobów na dostrzeżenie niedowartościowanych akcji, z których najczęstsze obejmują analizę techniczną, analizę fundamentalną i zazwyczaj kombinację tych dwóch. Dodatkowo powinieneś wziąć pod uwagę te aspekty:

 • Wskaźnik cena-zysk: analiza, w której ocenia się cenę akcji i przybliżoną wartość zysków.
 • Earnings-growth: analiza, która określa wzrost firmy w ciągu najbliższych pięciu lat, aby dać przybliżony obraz zysków i wzrostu.
 • Wartość księgowa: pomiar wartości firmy na podstawie względnych informacji księgowych w jej księgach.
 • Rentowność finansowa: analiza rentowności przedsiębiorstwa na podstawie posiadanego kapitału własnego.
 • Dividend yield: porównanie rocznych dywidend spółki do wartości jej akcji.
 • Wypłacalność przedsiębiorstwa: określa zdolność przedsiębiorstwa do spłaty wszystkich zobowiązań finansowych.

Niedowartościowane akcje amerykańskie

Amerykańskie akcje przeżyły latem krótkotrwały rajd. Trzeci kwartał zakończył się 4% spadkiem Morningstar US Market Index. Na wyniki rynku wpływ miała utrzymująca się wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe, których celem jest ograniczenie wzrostu cen przez banki centralne, oraz rosnące prawdopodobieństwo recesji.  Na koniec września amerykański rynek akcji opadł o prawie 25% rok do roku. W czwartym kwartale mediana akcji w północnoamerykańskim zestawieniu Morningstara była notowana z ponad 20-procentowym dyskontem w stosunku do szacowanej wartości godziwej.

Poniższe akcje zostały wybrane na podstawie czterech wskaźników:

 • Morningstar Economic Moat Rating – mierzy przewagę konkurencyjną spółki, przez szeroką przewagę rozumie się zdolność do wyprzedzenia konkurencji o ponad 20 lat
 • Cena/wartość godziwa – stosunek ceny do wartości wewnętrznej spółki jako wartości bieżącej oczekiwanych przepływów pieniężnych
 • Morningstar Uncertainty Rating: – wskazuje poziom niepewności szacunków wartości godziwej, w oparciu o takie elementy jak przewidywalność sprzedaży, dźwignia operacyjna i finansowa oraz ekspozycja firmy na zdarzenia warunkowe
 • Morningstar Rating: wskazuje, czy akcje są niedowartościowane (4 lub 5 gwiazdek), na podstawie pozycji ceny rynkowej akcji w stosunku do szacunku wartości godziwej, skorygowanej o niepewność

Szczególnie mocno ucierpiały akcje amerykańskich telekomów, a pesymizmem zaraziły się akcje mediów, gdyż inwestorzy kwestionują ich model biznesowy. Wszystkie akcje w sektorze, dla których dostępne są wskaźniki, mają kwartał w niedowartościowanym terytorium, a żadna nie jest przewartościowana.

Alphabet

 • Morningstar Economic Moat Rating: Szeroki
 • Cena/wartość godziwa: 0,57
 • Morningstar Ocena niepewności: Wysoka
 • Ocena Morningstar: 4 gwiazdki

Walt Disney

 • Morningstar Economic Moat Rating: Szeroki
 • Cena/wartość godziwa: 0,55
 • Morningstar Ocena niepewności: Wysoka
 • Ocena Morningstar: 5 gwiazdek

Akcje usług finansowych były w trzecim kwartale lepsze od całego rynku, ale i tak poniosły straty. Według Michaela Wonga, dyrektora ds. usług finansowych w Morningstar: „Przeciętne akcje usług finansowych wśród tych, które obejmuje firma ratingowa, są niedowartościowane o około 23%.” Wong dodał również, że: „około 77% akcji usług finansowych, które pokrywamy, jest notowanych poniżej ich wartości godziwej, z największymi okazjami wśród firm świadczących usługi kredytowe, zarządzających aktywami i banków.”

BlackRock

 • Morningstar Economic Moat Rating: Szeroka
 • Cena/wartość godziwa: 0,65
 • Morningstar Ocena niepewności: Średnia
 • Ocena Morningstar: 4 gwiazdki

Citigroup

 • Morningstar Economic Moat Rating: Żadna
 • Cena/wartość godziwa: 0,53
 • Morningstar Ocena niepewności: Średnia
 • Ocena Morningstar: 5 gwiazdek

Akcje technologiczne w trzecim kwartale zachowywały się podobnie jak cały rynek, pozostawiając sektor technologiczny poniżej szacunków wartości godziwej na czwarty kwartał, co jest znacznym odwróceniem sytuacji sprzed roku.

Akcje oprogramowania są niedowartościowane o około 28%, podczas gdy akcje półprzewodników są notowane z 26% dyskontem do wartości godziwej, a akcje sprzętu komputerowego z 25% dyskontem. Według Briana Colello, dyrektora segmentu w Morningstar: „Dla cierpliwych inwestorów długoterminowych, nadal polecamy wysokiej jakości akcje oprogramowania i półprzewodników.”

Salesforce

 • Morningstar Economic Moat Rating: Szeroka
 • Cena/wartość godziwa 0,60
 • Morningstar Ocena niepewności: Wysoka
 • Ocena Morningstar: 5 gwiazdek

ServiceNow

 • Morningstar Economic Moat Rating: Szeroka
 • Cena/wartość godziwa: 0,56
 • Morningstar Ocena niepewności: Wysoka
 • Ocena Morningstar: 5 gwiazdek

W tym artykule znajdziesz najlepsze niedowartościowane akcje.

Jak inwestować w niedowartościowane amerykańskie akcje

W tym artykule zostawiamy Was z listą brokerów dla akcji amerykańskich, a poniżej podsumowujemy je w tabeli.

BrokerProwizje USAWymiana walutWięcej informacji.
DEGIRO0,5 €€10 + 0,25%Dowiedz się więcej →
XTBSpread0,5 %Dowiedz się więcej →
eToroSpreadKonto w $Dowiedz się więcej →
Interactive Brokers0,005 USD/akcję0,002%Dowiedz się więcej →
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły