Czy inwestowanie długoterminowe się opłaca?

Inwestowanie długoterminowe oznacza akceptację wyższego ryzyka w krótkim okresie w celu osiągnięcia wyższych zysków w dłuższym horyzoncie czasowym (zwykle powyżej 10 lat).

inwestowane-dlugoterminowe

Jest to strategia zalecana przez najbardziej skutecznych inwestorów, a w szczególności przez Warrena Buffetta, któremu przypisuje się ten słynny cytat: „Kupuj tylko takie akcje, których nie masz problemu trzymać nawet gdyby rynek miał być zamknięty przez 10 lat” [i w związku z tym nie możesz ich sprzedać do tego czasu].

Najbardziej odpowiednią klasą aktywów dla inwestycji długoterminowych są akcje, które generalnie mają przewagę pod względem rentowności, płynności i elastyczności nad innymi alternatywami, które są czasami brane pod uwagę, takimi jak nieruchomości i alternatywne aktywa takie jak biżuteria, obrazy i inne cenne przedmioty.

Czym jest inwestowanie długoterminowe?

Istnieją różne definicje inwestycji długoterminowej. W niektórych krajach papiery wartościowe są traktowane inaczej w zależności od czasu, przez jaki są trzymane w portfelu. Jednakże, horyzont czasowy, który kwalifikuje się jako długoterminowy, zależy od charakteru inwestycji oraz inwestora.

Na przykład, dla młodego pracownika, który dopiero zaczyna swoją karierę, okres długoterminowy może wynosić nawet 30-40 lat, aby zgromadzić wystarczającą ilość oszczędności na emeryturę. Z kolei osoba fizyczna, która jest już na emeryturze, może zastanawiać się nad tym, jak przekazać swój majątek ewentualnym spadkobiercom. Mimo że definicja może się różnić w zależności od rodzaju inwestora, inwestycje długoterminowe zazwyczaj oznaczają takie, które są przechowywane przez okres dłuższy niż 5 lat.

Inwestycje długoterminowe a krótkoterminowe

Preferencja dla inwestycji długoterminowych wynika z faktu, że w krótkim i bardzo krótkim okresie wahania rynku finansowego są zwykle nieprzewidywalne i nie dają się łatwo przewidzieć. Dlatego też, wszelkie próby pokonania rynku lub przewidzenia jego zmian są bardzo ryzykowne. Poniżej przedstawione są różnice między inwestycjami długoterminowymi a krótkoterminowymi:

 • Czas trwania: Inwestycje długoterminowe to te, które są utrzymywane przez dłuższy okres, zazwyczaj powyżej pięciu lat, podczas gdy krótkoterminowe są kupowane i sprzedawane w ciągu kilku dni, tygodni lub miesięcy.
 • Cel: Inwestycje długoterminowe są zazwyczaj przeznaczone do osiągnięcia celów długoterminowych, takich jak oszczędzanie na emeryturę lub zakup nieruchomości, podczas gdy inwestycje krótkoterminowe często są wykonywane w celu szybkiego zysku.
 • Ryzyko: Inwestycje krótkoterminowe są bardziej ryzykowne niż długoterminowe ze względu na skoki cen i wahania rynku, podczas gdy inwestycje długoterminowe mają tendencję do przynoszenia większych zwrotów przy niższym ryzyku.
 • Strategia inwestycyjna: Długoterminowa strategia inwestycyjna ma na celu zapewnienie stabilnego wzrostu zysków na przestrzeni czasu, a krótkoterminowa skupia się na szybkim osiągnięciu zysku w krótkim czasie.

Aby uniknąć ryzyka i złożoności związanych z krótkoterminowymi wahaniami, najlepszym podejściem jest określenie strategii inwestycyjnej dostosowanej do indywidualnych preferencji w zakresie ryzyka i zwrotu oraz celów. Stopniowe wchodzenie na rynek, poprzez inwestycje o ograniczonych kwotach dokonywane regularnie, takie jak te zapewniane przez plany akumulacyjne w ETF-ach lub funduszach inwestycyjnych, jest również korzystną praktyką dla inwestorów, którzy chcą zminimalizować ryzyko i zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie długoterminowych celów inwestycyjnych.

Jak działają inwestycje długoterminowe?

Inwestycje długoterminowe polegają na kupowaniu papierów wartościowych lub innych aktywów i trzymaniu ich przez długi czas (strategia buy-and-hold). Kluczowym elementem jest alokacja aktywów, czyli podział portfela na różne klasy aktywów. W krótkim okresie ważne są gotowość do ryzyka i możliwość nagłej potrzeby pieniędzy, a w długim okresie liczy się oczekiwany zwrot i dywersyfikacja. Nawet ostrożni inwestorzy powinni rozważyć włączenie akcji do swojego długoterminowego portfela. Młodsze osoby mogą zainwestować nawet 60-70% swojego portfela długoterminowego w akcje, natomiast starsze osoby powinny mieć większy udział obligacji, szczególnie z myślą o utrzymaniu dochodu.

W co inwestować długoterminowo?

Jeśli chcesz inwestować na giełdzie długoterminowo, możesz skorzystać z jednego z tych produktów.

Fundusze ETF i fundusze inwestycyjne

Fundusze ETF i fundusze inwestycyjne są opłacalną opcją inwestycji długoterminowych głównie ze względu na możliwość dywersyfikacji geograficznej i sektorowej, którą udostępniają inwestorom indywidualnym. Te pierwsze są szczególnie konkurencyjne wobec tych drugich pod względem kosztów i elastyczności zarządzania.

W horyzoncie długoterminowym, jak określono powyżej, wskazane jest faworyzowanie klasy aktywów akcyjnych. Poniżej znajduje się wybór ETF-ów dla każdej odpowiedniej podkategorii.

 • IE00BYX2JD69 – iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR – SUSW – AFF – 5 gwiazdek Morningstar
 • LU1615092217 – BNP P.Easy MSCI World SRI S-S PAB 5% C UCITS ETF – EMWE – AFF – 5 gwiazdek Morningstar
 • FR0007075494 – Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF – Dist – MGT – AFF 5 gwiazdek Morningstar
 • International Equity Large Cap Growth
 • IE00BL25JP72 – Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C – XDEM – AFF – 5 gwiazdek Morningstar
 • IE00BP3QZ825 – iShares Edge MSCI World Mom Fact UCITS ETF (Acc) – IWMO – AFF – 5 gwiazdek Morningstar
 • International Large Cap Value Equity
 • IE00B23LNQ02 – Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist – PSRW – AFF – 4 gwiazdki Morningstar
 • IE00BL25JM42 – Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C – XDEV – AFF – 2 gwiazdki Morningstar
 • IE00BP3QZB59 – iShares Edge MSCI World V. F. UCITS ETF USD (Acc) – IWVL – AFF – 2 gwiazdki Morningstar

Może zainteresują Cię:

Inwestowanie długoterminowe w akcje

Bezpośredni zakup akcji jest również realną opcją inwestycji długoterminowej, jednak do jej prawidłowej realizacji wymagany jest wyższy kapitał minimalny niż w przypadku ETFów i funduszy.

Konstruowanie portfela akcji wymaga wiedzy technicznej i czasu na przeprowadzenie dogłębnej analizy w celu wyboru papierów wartościowych lub w razie potrzeby, porady wykwalifikowanego specjalisty. Kolejnym elementem ostrożności jest ryzyko koncentracji: wybór papierów wartościowych wiąże się z wyższym ryzykiem niż w przypadku instrumentów zbiorowego inwestowania, które niekoniecznie jest równoważone przez wyższe oczekiwane zyski.

Jeśli chcemy podać przykład portfela akcji nadającego się do długoterminowego inwestowania, możemy przyjrzeć się akcjom posiadanym przez Berkshire Hathaway, firmę założoną przez legendarnego inwestora Warrena Buffetta, który przez ponad 60 lat zdołał prześcignąć średni wzrost rynku, inwestując głównie w spółki giełdowe. Alternatywnie można przestudiować portfolio Harry’ego Browne’a.

Obligacje

W długim okresie obligacje przynoszą niższe zyski niż akcje i dlatego są wykorzystywane do zrównoważenia składnika akcyjnego, zmniejszając zmienność całego portfela i oferując ochronę przed wszelkimi stratami poniesionymi na akcjach.

Długoterminowy portfel obligacji może być odpowiedni dla osób, które przedkładają dochody i cele związane z ochroną kapitału nad ogólny wzrost aktywów.

Czytaj też: Jak inwestować w obligacje

Nieruchomości, aktywa safe haven i długoterminowe inwestowanie w kryptowaluty

Wśród aktywów, które spełniają potrzebę zachowania i gromadzenia wartości, rozważa się czasem nieruchomości, niektóre aktywa typu safe haven, takie jak biżuteria i metale szlachetne, a ostatnio także kryptowaluty.

Nie ma jednomyślności co do tego, że instrumenty te stanowią prawdziwą formę inwestycji, gdyż nie generują zysków (z wyjątkiem nieruchomości na wynajem), a ponadto służą celom hedonistycznym i konsumpcyjnym. Ponadto w porównaniu z aktywami finansowymi charakteryzują się one znacznie mniejszą płynnością, mniejszą przejrzystością w określaniu wartości, na którą często może wpływać częściowo arbitralny osąd rzeczoznawcy, oraz różnymi zawiłościami podatkowymi i prawnymi.

Polecamy:

Fundusze emerytalne

W odniesieniu do podatników zamieszkałych w Polsce jednym z długoterminowych instrumentów inwestycyjnych, który korzysta z korzyści podatkowych i regulacyjnych, są fundusze emerytalne. Jest to uzupełniający mechanizm emerytalny, który w zamian za wpłaty dokonywane przez pracowników pozwala im na uzyskanie dodatku do emerytury, którą otrzymają po zakończeniu kariery zawodowej.

W przypadku pracowników składki na fundusz mogą pochodzić z dobrowolnych wpłat czy wpłat pracodawcy.

Ważnym ograniczeniem, o którym należy pamiętać, jest fakt, że świadczenia z funduszu wypłacane są w formie dożywotniej renty od momentu przejścia na emeryturę.

Inwestowanie długoterminowe: Typowe błędy

Jednym z najczęstszych błędów w odniesieniu do inwestycji długoterminowych jest odejście od wcześniej ustalonej strategii bazowej z powodu dużych wahań cen na rynkach finansowych.

Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji długoterminowych należy pamiętać, że krótkoterminowe wahania mogą być znaczące, i nie powinny one budzić niepokoju u osób, które prawidłowo pracowały nad budową portfela zgodnego z ich potrzebami i preferencjami, i że ostatecznie mogą być również cennymi okazjami do wejścia na rynek dla tych, którzy regularnie realizują plany inwestycyjne.

Dwa inne częste błędy dotyczą błędnego oszacowania swoich potrzeb gotówkowych zarówno w nadmiarze, jak i w niedoborze. Inwestując długoterminowe środki, które mogą być wykorzystane natychmiast, narażamy się na ryzyko konieczności odnotowania strat kapitałowych poprzez wcześniejsze wyjście z rynku.

Symetrycznie, utrzymując płynność w wysokości przekraczającej zwykłe potrzeby, człowiek cierpi z powodu erozji swojej siły nabywczej spowodowanej inflacją oraz kosztów alternatywnych utraconych zysków z inwestycji, które nie zostały zrealizowane.

Zalety i zagrożenia związane z inwestowaniem długoterminowym

Główne zalety inwestowania długoterminowego dotyczą możliwości pełnego wykorzystania wzrostu rynków finansowych, optymalizacji profili podatkowych (odroczenie podatku od zysków kapitałowych) oraz przezwyciężenia ryzyka związanego z krótkoterminową zmiennością.

Największe ryzyko związane jest z niewłaściwym ustaleniem strategii funduszu, a w szczególności z niewłaściwą kwantyfikacją (przeszacowaniem lub niedoszacowaniem) ryzyka, które jest się skłonnym ponieść, co może prowadzić do konieczności dostosowania portfela w niekorzystnych momentach.

Inwestowanie długoterminowe: Najlepsze platformy

Rozważmy teraz profil inwestora, który posiada ponad 10 000 złotych i chce zainwestować 1 000 złotych lub więcej na jedną transakcję oraz stworzyć skoncentrowany portfel 10 długoterminowych akcji. Ten inwestor może sobie pozwolić na nieco wyższe prowizje, ale musi mieć pewność, że jego pośrednik nie ma następujących prowizji:

 • Za założenie konta
 • Za utrzymanie konta
 • Za nieaktywność

Wybór może być taki sam dla inwestorów szukających zysku z dywidendy i portfela dochodów pasywnych. Najlepsi brokerzy dla strategii „kup i trzymaj” to:

BrokerInfo
DEGIRODowiedz się więcej →
XTBDowiedz się więcej →
eToroDowiedz się więcej →
Interactive BrokersDowiedz się więcej →
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...