In the money, At the money i Out the money w opcjach

Dzisiaj porozmawiamy o terminach In The Money, At The Money i Out The Money w opcjach. W Rankia Polska mówiliśmy ostatnio o opcjach, ich wartości wewnętrznej i czasowej, zmiennych, które przyczyniają się do wyliczenia wartości premii.

In the money, At the money i Out the money w opcjach

Co oznaczają terminy „w”, „na” i „poza” pieniędzmi?

„Terminy AT, IN i Out the Money, stosowane w odniesieniu do opcji wskazują na różne sytuacje, w których cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania.”

W opcji „Call”:

  • Jest to „Out the money” (OTM), czyli bez pieniędzy, kiedy cena wykonania jest wyższa niż cena instrumentu bazowego: wartość wewnętrzna jest zerowa, a cała premia jest wartością tymczasową.
  • „At the Money” (ATM), gdy cena wykonania jest równa wartości instrumentu bazowego: wartość wewnętrzna jest zerowa, a wartość premii jest wartością tymczasową.
  • „In the money” (ITM), gdy cena wykonania jest niższa niż cena instrumentu bazowego: wartość wewnętrzna jest różnicą między ceną wykonania a ceną instrumentu bazowego, a pozostała część premii jest wartością tymczasową.

W opcji „put”:

  • Jest to, „Out the money” (OTM), czyli cena wykonania tego instrumentu bazowego: wartość wewnętrzna jest zerowa, a cała premia jest wartością tymczasową.
  • „At the Money” (ATM), gdy cena wykonania jest równa wartości aktywów bazowych: wartość wewnętrzna jest zerowa, a wartość premii jest wartością tymczasową.
  • „In the Money” (ITM), gdy cena wykonania jest większa niż cena instrumentu bazowego: wartość wewnętrzna jest różnicą między ceną wykonania a podstawą pozostałej części premii wartość tymczasowa.

Przykłady opcji „In the Money”

Załóżmy, że bieżąca cena rynkowa pewnej akcji wynosi 100 euro, a względna cena wykonania jest ustawiona na 150 euro, nazywa się to; „In the money”, ponieważ 150 – 100 = +50> 0. Cena operacyjna jest ustawiona na € 120. Wynika, że +120 – 100 = +20> 0. Należy zawsze ocenić trend rynkowy związany z „call” i „put” przed kontynuowaniem z najbardziej odpowiednim rozwiązaniem.

Przykład dla opcji „At the Money”.

Wyobraźmy sobie, że inwestor decyduje się na zakup opcji „call” z ceną wykonania 12 USD. Gdy bieżąca cena wynosi również 12 dolarów, wtedy opcja jest At the Money. Jeśli wyjdziesz poza ten punkt, opcja będzie In the Money, ponieważ teraz ma wartość, ale jeśli pójdzie niżej, będziesz Out the Money i nie będzie wykonana.

Jeśli inwestor zdecyduje się na zakup opcji put z ceną wykonania 12 dolarów w miejscu, to nadal będzie uważany za In the Money, jeśli cena rynkowa była 12 dolarów. Jednak to będzie tak, jeśli cena aktywów bazowych spadnie poniżej tego punktu.

Przykład opcji „Out the Money”.

Załóżmy, że rynek akcji IBM (Nyse: IBM) o wartości 100 dolarów, a inwestor kupuje kontrakt opcyjny „Call” po cenie wykonania 102 dolarów. Jeśli IBM zamknie się poniżej $102 w dniu wygaśnięcia kontraktu, opcja wygasa „Out the money”. Opcja jest bezwartościowa, gdy nabywca opcji traci pieniądze poprzez jej wykonanie.

Ponadto, dla opcji sprzedaży, załóżmy, że akcje IBM mają wartość 100 USD, a inwestor nabywa kontrakt opcji sprzedaży IBM po cenie wykonania 97 USD. Jeśli IBM zamknie się powyżej $97 w dniu wygaśnięcia kontraktu, opcja wygasa „At the Money”. Opcja jest bezwartościowa, gdy nabywca opcji traci pieniądze poprzez jej wykonanie.

Podsumowując, ważne jest, aby określić sytuację, w której cena instrumentu bazowego odnosi się do ceny wykonania. Następnie możemy obliczyć przerwę w naszej operacji, czyli poziom, przy którym nabywca opcji zaczyna odnosić korzyści. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na tematy finansowe, odwiedź Rankia Polska i skorzystaj z naszego bloga.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Rodzaje inwestycji na giełdzie
Inwestowanie na giełdzie to dynamiczny obszar, który oferuje szereg możliwości dla inwestorów o różnych profilach i celach finansowych. Dlatego warto zrozumieć różne rodzaje inwestycji na giełdzie, aby skutecznie zarządzać portfelem inwestycyjnym....