Jaka jest teoretyczna cena kontraktu futures?

Kontrakty terminowe dają nam dostęp do szerokiej gamy aktywów finansowych, dzięki czemu możemy handlować kontraktami terminowymi na akcje, indeksy, waluty, towary i inne aktywa i uzyskać dywidendy, na różnicy w cenie aktywów bazowych. Dzisiaj omówimy co to jest teoretyczna cena kontraktu terminowego.

Aby wyjaśnić, jaka jest teoretyczna cena kontraktu terminowego, posłużymy się kontraktami terminowymi na akcje.

Jaka jest teoretyczna cena kontraktu futures?

Jak wyznacza się teoretyczną cenę kontraktu terminowego na akcje?

Cena w kontrakcie terminowym obliczana jest poprzez kapitalizację ceny składnika aktywów bazowych w dniu wygaśnięcia (przesunięcie/założenie bieżącej ceny składnika aktywów bazowych na przyszłość, w szczególności w dniu wygaśnięcia), produkt, do którego będą należeć dywidendy musi być odjęty, aby otrzymać je do dnia wygaśnięcia, jednakowo skapitalizowany.

Stosowany wzór byłby następujący:

Cena teoretyczna= PQ x [1 + (r x t/360)] – D [1 + (r x t'/360)]

Gdzie:

 • PQ = cena.
 • r = rynkowa stopa procentowa.
 • T = liczba dni od chwili obecnej do osiągnięcia dojrzałości.
 • D = dywidendy do otrzymania.
 • T '= liczba dni pośrednich między dniem wypłaty dywidendy a dniem zapadalności umowy.

Przykład praktyczny – Teoretyczna cena kontraktu terminowego na akcje

Jaka byłaby teoretyczna cena 6-miesięcznego kontraktu terminowego na akcję spółki „Ferrari”, która jest notowana po 40 euro i nie wypłaca dywidendy, a stopa procentowa wynosi 2% rocznie?

Cena „teoretyczna” = 40 x [1 + (0,02 x 180/360)] – 0 = 40,40 €.

Przykład obliczania dziennego rozliczenia kontraktu futures

Inwestor jest zainteresowany kupnem kontraktu terminowego na akcje A2A, ponieważ ma bycze oczekiwania co do ich wartości. Na rynku regulowanym kontrakt terminowy na akcje spółki A2A ma następujące charakterystyki:

 • Wielkość kontraktu: 100 akcji.
 • Podstawa: akcje spółki A2A.
 • Kurs instrumentu bazowego w momencie zakupu kontraktu terminowego: 9 euro.
 • Okres obowiązywania przyszłej umowy: 1 rok.
 • Dni pozostałe do wygaśnięcia kontraktu terminowego (w momencie zawierania kontraktu): 185 dni.
 • Codzienne rozliczanie strat i zysków.
 • Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego pozycję: 15% wartości nominalnej kontraktu.
 • Poziom utrzymania marży: 10% od wartości nominalnej umowy.
 • Rodzaj oprocentowania: 5% w skali roku.
 • Aktywo bazowe nie zapewnia dywidendy w okresie obowiązywania kontraktu terminowego.

Po pierwsze, konieczne jest określenie wartości nominalnej kontraktu terminowego na akcje oraz ustalenie depozytu zabezpieczającego, jaki musi złożyć inwestor:

Wartość nominalna kontraktu terminowego: wielkość kwotowania kontraktu terminowego X = 100 akcji x 9,228 euro = 922,8 euro.

Aby zakontraktować przyszłość, Pan X jest zobowiązany do zdeponowania wymaganego zabezpieczenia dla tego aktywa, w wysokości 15% wartości nominalnej pozycji:

Zabezpieczenie do zdeponowania = wymagany depozyt zabezpieczający x wartość nominalna przyszłego kontraktu = 15% x 922,8 Euro = 138,42 Euro.

Zobacz także:

Inwestor nabył futures w celu spekulacyjnym, więc jego czasowy horyzont inwestycyjny wyznacza okres 5 dni. Na koniec tego okresu zamknie swoją pozycję. Dzienne rozliczenie strat i zysków zostało zebrane w poniższej tabeli:

futures

Przyszłą cenę składki oblicza się według następującego wzoru:

 • Cena Teoretyczna = Cena Aktywnego Instrumentu Bazowego X (1 + NI).

Tak więc przyszła cena w dniu 1, będzie następująca:

 • Cena teoretyczna = 8,5 x (1 + [((5%) * (184/365)]) = 8,714 €.

I w ten sposób obliczane są ceny przyszłości na pozostałe dni.

Jak wynika z powyższej tabeli, produkt, który inwestor uzyskał w swojej operacji jest następujący:

 • Wynik = Bilans zamknięcia okresu – zdeponowane gwarancje = 199,44 – (138,42 + 51,39) = 9,63 EUR.

W związku z tym rentowność uzyskana przez inwestora wyniosła:

Rentowność = Wynik transakcji / kwota odwrócona = 9,63 / 189,91 = 0,0507 ≈ 5,07% (rentowność uzyskana w ciągu 5 dni).

Inwestor wnosi dodatkowo 51,39 € jako zabezpieczenie, ponieważ saldo początkowe okresu (87,03) jest niższe niż 10% wartości nominalnej kontraktu terminowego (922,81). Kwota, którą należy przekazać, wynosi 51,39, ponieważ w ten sposób udzielone gwarancje (138,42) stanowią łącznie 15% wartości nominalnej przyszłej umowy.

Wniosek

Jako nowi inwestorzy nie będziemy pytać, co pomaga nam poznać teoretyczną cenę kontraktu terminowego? Ceną odniesienia, jest to, co wiemy, w tym momencie, a następnie teoretyczna cena pozwala nam wiedzieć, jaka wartość aktywów będzie miał w danym czasie, na przykład rok. W ten sposób możemy zwizualizować sobie korzyści, jakie uzyskamy z kontraktu terminowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na tematy finansowe, odwiedź Rankia Polska.


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik- Jak rozpocząć na Rynku Forex od podstaw

Jak handlować na rynku Forex i wiele więcej! Nasz darmowy przewodnik dostarczy Ci wszystkich informacji potrzebnych do handlu i przygotuje Cię do inteligentnego handlu!

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!