TFI – Co to jest?

W dzisiejszym poście omówimy co to jest TFI? Jeśli szukają Państwo lepszych zysków niż te, które można osiągnąć inwestując swoje pieniądze w tradycyjne lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne są dobrym rozwiązaniem. Chcielibyśmy zaproponować Państwu krótkie wprowadzenie do świata funduszy inwestycyjnych.

TFI

TFI – Co to jest?

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) – zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych – jest organ funduszu inwestycyjnego zarządzający nim i występujący w jego imieniu wobec osób trzecich. Tylko podmioty działające na podstawie ustawy mogą posługiwać się zwrotem „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych” lub TFI.

Celem spółki jest tworzenie otwartych lub zagranicznych funduszy inwestycyjnych, ich prowadzenie oraz pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich i administrowanie portfelem papierów wartościowych.

Komisja Nadzoru Finansowego przyjmuje wnioski wyłącznie od spółek akcyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cele działalności spółki ograniczają się do tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, ich reprezentacji wobec osób trzecich oraz zarządzania portfelem akcji jako całością; może ona jednak obejmować również doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz zarządzanie papierami wartościowymi osób trzecich na zasadzie opłat lub umów.

Działania i obowiązki TFI

Towarzystwo zajmuje się administrowaniem tymi środkami. Prowadzi szereg działań związanych z zarządzanymi pieniędzmi:

  • reprezentowanie zarządzanych funduszy
  • obsługa uczestników
  • obsługa księgowa funduszy
  • nadzór nad zarządzaniem portfela funduszu
  • organizacja i nadzór nad siecią sprzedaży

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje pełną kontrolę nad TFI, a ich funkcjonowanie jest regulowane przepisami prawa. Aktywa funduszy są bezpiecznie przechowywane w banku, a zarządzają nimi specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i specjalne uprawnienia. Fundusze są podobne do kont oszczędnościowych, ponieważ charakteryzują się wysoką płynnością i są bardziej płynne niż depozyty bankowe.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – praca towarzystwa i ryzyko inwestycyjne

Firma zajmująca się funduszami ma wiele obowiązków. Na początek zarządza określonym funduszem, starając się uzyskać jak najwyższe wyniki przy jednoczesnym zmniejszeniu niebezpieczeństwa utraty pieniędzy. Pomaga również w dokonywaniu wyborów finansowych dla osób, które chcą zainwestować pieniądze. Może dążyć do zminimalizowania obowiązkowych wydatków, aby przyciągnąć więcej klientów. TFI przejmuje rolę administratora funduszu, organizując sieci sprzedaży certyfikatów lub jednostek uczestnictwa oraz zarządzając otwarciami rachunków członkowskich.

Bony czy obligacje skarbowe należą do najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych, a ryzyko utraty kapitału jest dość niskie. Jeżeli zainwestują Państwo pieniądze na przykład w fundusze zrównoważone lub stabilnego wzrostu, które inwestują połowę środków w akcje, a połowę w obligacje, Państwa zysk wzrośnie. Fundusze, które inwestują wyłącznie w akcje, mogą przynieść znaczne zyski, ale również straty.

Typy funduszy inwestycyjnych

Im większy potencjalny zwrot z inwestycji, tym większe ryzyko, że będziesz musiał ponosić straty, a nie osiągać zyski. Nawet w przypadku „czystego” otoczenia rynkowego, kiedy mamy o co walczyć, bo stopy zwrotu z lokat są często znacznie wyższe niż z depozytów – np. 4-5% lub nawet więcej w skali roku – nadal istnieje niebezpieczeństwo utraty wszystkiego.

Ryzyko danego subfunduszu określane jest zazwyczaj w 7-stopniowej skali. Im wyższa ocena, tym większe niebezpieczeństwo utraty części środków zainwestowanych.

Najbardziej stabilny, pewny i niezawodny zysk dają:

•            fundusze pieniężne

•            obligacyjne

•            gotówkowe

Lokują oni swoje środki pieniężne np. w obligacje lub bony skarbowe. Możliwość utraty pieniędzy nie jest tu głównym zmartwieniem.

Średni poziom ryzyka związany jest z funduszami zrównoważonymi i stabilnego wzrostu. Część środków lokują one w bezpieczne inwestycje, takie jak obligacje skarbowe, a drugą część w akcje spekulacyjne.

Największym ryzykiem obarczone są fundusze akcyjne, które mogą posiadać do 100% całego portfela w akcjach spółek giełdowych.

Podsumowując, fundusze inwestycyjne mogą być tworzone zarówno z opcji bezpiecznych, jak i tych ryzykownych (takich jak obligacje i bony skarbowe, a także lokaty bankowe). Poziom ryzyka Twoich funduszy jest określony przez procent – im więcej udziałów akcyjnych, tym większe ryzyko.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce

Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powstało w 1992 r., wkrótce po zmianie ustroju kraju. TFI zatrudniają zarządzających funduszami, którzy działają w ten sposób: Zbierają od klientów pieniądze, które inwestują zgodnie z ich życzeniem w wybrane i uznane przez nich za korzystne instrumenty finansowe.

Wycena funduszy TFI

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte to dwa główne rodzaje aktywów inwestowanych przez TFI, wraz z różnorodnymi mieszanymi, dłużnymi i otwartymi instrumentami finansowymi. Fundusze TFI są wyceniane w oparciu o wybrany przez nas instrument finansowy, dlatego ich wycena jest od niego uzależniona.

Jednak wartość i rentowność funduszy towarzystw funduszy inwestycyjnych jest znacząca. Jeżeli widzimy, że sytuacja gospodarcza się poprawia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamienić posiadany fundusz, na przykład fundusz pieniężny na fundusz akcyjny.

Akcje TFI

Obrót bonami skarbowymi, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, akcjami, depozytami i innymi instrumentami rynku finansowego jest częścią działalności TFI. PKO Akcji to przykład takiego funduszu, który inwestuje w akcje. Jest to jeden z najlepszych funduszy akcyjnych na rynku, który istnieje już od dłuższego czasu. Są to rynki zagraniczne lub akcje firm notowanych na warszawskiej giełdzie, zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu (dane na ten temat są jawne). Ponieważ fundusze parasolowe są inwestowane w akcje, ich wartość jest w znacznym stopniu powiązana z rynkiem akcji.

Jeśli chcesz inwestować w szeroką gamę aktywów i potrzebujesz porady na temat tego, w co powinieneś zainwestować, porozmawiaj z odpowiednimi ekspertami w dziedzinie funduszy inwestycyjnych.


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!