Jaka jest różnica pomiędzy SRI, ESG i Impact Investing?

Jaka jest różnica pomiędzy SRI, ESG i Impact Investing? Zwrot z inwestycji nie jest już jedynym czynnikiem decydującym o wartości inwestycji. Coraz większa liczba inwestorów chce, aby ich pieniądze miały pozytywny wpływ na społeczeństwo i cały świat. Na rynku inwestycyjnym pojawiły się ostatnio nowe formy inwestowania, które przyciągnęły uwagę nowych inwestorów. W tym wpisie opowiemy o tym, jaka jest różnica pomiędzy ESG, Impact Investing i SRI.

Jaka jest różnica pomiędzy SRI, ESG i Impact Investing?

Jaka jest różnica pomiędzy ESG, SRI i Impact Investing?

ESG

ESG co to jest? Jest to skrót od „Environmental, Social and Governance” (Środowisko, Społeczeństwo i Ład Korporacyjny). Odpowiada on relacji, jaką firma ma bezpośrednio i pośrednio z troską o środowisko; wpływ, który jest generowany w społeczeństwie i który z kolei jest napędzany przez ład korporacyjny.

W tym przypadku jest to kryterium brane pod uwagę przez niektórych inwestorów, którzy chcą inwestować w firmy nie tylko generujące zyski, ale także mające obowiązek dbania o środowisko. Wyraźnym przykładem może być firma Tesla lub firmy, które generują transport za pomocą energii odnawialnej niepowodującej zanieczyszczeń.

SRI

SRI znane pod swoim skrótem w języku angielskim (socially responsible investing) jest rodzajem inwestowania, który powstał około lat 60-tych. Grupa młodych ludzi protestowała na uniwersytetach, aby zaprzestać inwestowania w firmy, które wyrządzały szkody lub inwestowały w biznes zbrojeniowy.

Innymi słowy, „inwestowanie odpowiedzialne społecznie” to rodzaj inwestycji, które obejmują kryteria etyczne uwzględniające elementy ESG. W tym przypadku czynnik środowiskowy i społeczny, oraz stosowanie „ładu korporacyjnego”, nie rezygnując z zamiaru uzyskania zysków ekonomicznych.

Inwestycje odpowiedzialne społecznie charakteryzują się następującymi cechami:

  • Posiadanie dobrego poziomu „ładu korporacyjnego”, który zapewnia właściwe zarządzanie.
  • Unikanie relacji handlowych z kontrowersyjnymi lub nieetycznymi firmami.
  • Generowanie wpływu społecznego.

Możesz być zainteresowany tym artykułem, aby dowiedzieć się jaka jest różnica pomiędzy SRI a ESG.

Impact Investing

Z drugiej strony, Impact investing to rodzaj inwestycji kapitałowych, które są dokonywane w spółki, których celem jest przynoszenie korzyści społeczeństwu i środowisku.

Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje ten rodzaj inwestycji jako lokowanie kapitału w przedsiębiorstwach społecznych i innych strukturach z zamiarem stworzenia korzyści społecznych wykraczających poza zysk finansowy. Inwestycje te posiadają czynniki, które pozwalają zmierzyć wpływ inwestycji na społeczeństwo; w tym celu ich struktura ma trzy cechy:

  1. Intencja: obejmuje cel, do którego dąży przedsiębiorstwo, który musi być społeczny lub środowiskowy.
  2. Pomiar: to sposób na określenie czy firma lub korporacja generuje pożądany wpływ w wyniku swojej pracy.
  3. Wyniki finansowe: służą do określenia, jak duży zysk firma osiąga w wyniku swojej działalności społecznej lub środowiskowej.
  • Czytaj więcej o Impact Investing i Robo Avisors

W tym przypadku nie należy mylić impact investments z filantropią lub innymi działaniami. Jak wskazano powyżej, są to inwestycje, które nie tylko przyniosą zysk, ale również satysfakcję z otrzymania zysków w wyniku pracy, która przyczynia się do zrównoważonego rozwoju lub poprawy warunków społecznych.

ESG vs Impact Investing vs SRI

Wreszcie, należy stwierdzić, że główna różnica między tymi pojęciami polega na tym, że ESG to kryterium uwzględniające czynniki środowiskowe, społeczne i dobre zarządzanie jako cechy charakterystyczne inwestycji. Z kolei inwestycje odpowiedzialne społecznie to rodzaj inwestycji, które rozwijają trzy poprzednie pojęcia jako podstawową oś. Impact investing natomiast jest budowane w oparciu o kryteria środowiskowe i społeczne. Wymaga on pomiaru i kontroli inwestycji, pomijając „ład korporacyjny” czyli ESG.

Mamy nadzieję, że zrozumieli Państwo różnicę pomiędzy ESG, SRI i Impact Investing.


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!