Impact Investing z Robo-Advisors

Wraz z rozwojem rynku i nowych technologii, pojawiło się kilka nowych sposobów na inwestowanie na rynku. W tym artykule dowiesz się co to jest Impact Investing z Robo-Advisors.

Impact Investing

Impact investing z Robo-Doradcą

„Impact investing” to nowy trend, który pojawił się wśród inwestorów. Polega na strategii inwestycyjnej, której celem jest wywarcie pozytywnego i wymiernego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Ma on również na celu wygenerowanie zysku finansowego dla inwestora.

Impact investing” różni się od inwestowania odpowiedzialnego społecznie tym, że „impact investing” dąży do wygenerowania pozytywnego wpływu na społeczeństwo, nie zaniedbując przy tym zysków finansowych.

Sektory inwestycji

Większość inwestycji typu impact investing dotyczy takich dziedzin jak zrównoważony rozwój i obszarów takich jak rolnictwo, moda, urbanistyka czy logistyka. Dotyczy także firm, które starają się rozwijać nowe rodzaje energii i unikać zanieczyszczania środowiska CO2.

Warto wiedzieć, że po raz pierwszy o tego typu inwestycjach wspomniano w 2007 roku, kiedy to zaczęto przywiązywać wagę do tego typu projektów. Spowodowało to, że firmy zaczęły generować cel społeczny jako warunek konieczny do przyciągnięcia nowych inwestorów.

W ostatnich latach wielu inwestorów wykazuje zainteresowanie lokowaniem swoich pieniędzy w sposób bardziej świadomy. Odsuwają się oni od pewnych inwestycji, które uważają za zanieczyszczające, zagrażające lub grzeszne. Zamiast tradycyjnych strategii inwestycyjnych, inwestorzy poszukują udziałów w spółkach, które promują bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną.

SRI i ESG

W odpowiedzi na dążenie do inwestowania typu impact investing opracowano kilka ram prawnych. Inwestorzy świadomi społecznie sprawdzają potencjalne inwestycje, stosując kryteria środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG – Enviromental, Social, Governance). Oceniając efektywność środowiskową firmy, badają, w jaki sposób zachowuje się ona jako podmiot zarządzający środowiskiem. Celem inwestowania odpowiedzialnego społecznie jest zarówno wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo, jak i generowanie zysków.

Inwestycje odpowiedzialne społecznie niekoniecznie zapewniają inwestorom dobre zyski, a obietnica dobrych zysków nie jest wyznacznikiem tego, że firma jest odpowiedzialna społecznie. Inwestycje muszą być oceniane zarówno z perspektywy finansowej, jak i pod kątem ich wartości społecznej.
Wyniki społeczne firmy odzwierciedlają sposób, w jaki zarządza ona swoimi relacjami z pracownikami, dostawcami, klientami i społecznością, w której działa. Zarządzanie organizacją obejmuje jej przywództwo, wynagrodzenia kadry kierowniczej, audyty, kontrole wewnętrzne oraz prawa akcjonariuszy.

Robo-doradcy

Należy zaznaczyć, że Robo Advisors są formą komputerowego inwestowania, która zarządza portfelem inwestycyjnym i jest bezpośrednio nadzorowana przez doradców finansowych, którzy monitorują jej działanie. W ramach portfeli inwestycyjnych powstaje wiele form inwestowania, takich jak impact investing czy inwestowanie odpowiedzialne społecznie.

Inwestowanie poprzez Robo Advisors

Aby inwestować za pośrednictwem Robo Advisor, należy wykonać następujące kroki:

  1. Użyj Robo Advisor, aby wyszukać akcje notowane przez ETF. ETF to rodzaj inwestycji składający się z akcji, obligacji i towarów, które poszukują notowań równych wartości indeksu S&P 500, generując większą szansę na zwrot.
  2. Kiedy już zidentyfikujesz akcje ETF, będziesz musiał przefiltrować i znaleźć spółki, których inwestycje są społecznie odpowiedzialne lub wpływowe.
  3. Dokonaj inwestycji. Zainwestuj w firmy, które należą do kategorii wpływu społecznego, tj. są zakwalifikowane jako inwestycje wpływu.

Pamiętaj, że każdy portfel inwestycyjny jest inny, więc Twój wybór może być ograniczony przez rodzaj podejmowanego ryzyka i portfel inwestycyjny.

Inwestowanie za pomocą ETF-ów

Bezpośrednim sposobem na inwestowanie w „impact investing” jest poszukiwanie inwestycji w ETF-y, gdyż w ten sposób działają głównie spółki o celu społecznym, które stosując tego typu metodę generują wpływ społeczny i zwiększają swoją wartość rynkową.

Dziś polecamy inwestycje typu impact w nowe energie, które w ostatnich latach wykazują silny wzrost. Dlatego nie powinieneś zapominać o instrukcjach dotyczących korzystania z Robo Advisora w celu identyfikacji inwestycji „impact”.

Ten rodzaj inwestycji jest jednym z najważniejszych, ponieważ nie tylko otrzymujesz pieniądze i zysk, ale wspierasz projekt, który będzie służył celom społecznym lub korzystnie wpłynie na ochronę środowiska.


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!