Jak zbudować portfel All ETF?

ETF-y to fundusze inwestycyjne, które mają niższe koszty zarządzania niż inne fundusze. Wielu inwestorów wykorzystuje fundusze ETF do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, łącząc je z funduszami inwestycyjnymi oraz indywidualnymi akcjami i obligacjami. Można również zbudować kompletny portfel inwestycyjny, korzystając wyłącznie z funduszy ETF, które w większości przypadków podążają za indeksami. W tym wpisie wyjaśnimy jak stworzyć portfel All-ETF.

portfel All ETF

Jak zbudować portfel All-ETF?

Nie ma jednego sposobu tworzenia portfela ETF. Należy jednak pamiętać, że ETF-y są narzędziami służącymi do realizacji określonej strategii inwestycyjnej. Zanim wyjaśnimy proces najbardziej rekomendowany przez ekspertów w tej dziedzinie, proponujemy zastanowić się: jakie będą Twoje cele inwestycyjne i w jakim stopniu jesteś skłonny narazić się na ryzyko?

Dlatego też, jeśli myślisz o stworzeniu portfela All-ETF, przedstawiamy następujące kroki do jego stworzenia:

Portfel All-ETF: Określ cel inwestycyjny

Pierwszym krokiem jest jasne określenie celu tworzenia portfela, np. rozważenie oczekiwań co do zwrotu, ryzyka, horyzontu czasowego, wymagań co do dochodu (można zdecydować się na ETF-y o stałym dochodzie lub akcyjne ETF-y płacące wyższe dywidendy). W tym momencie należy przeanalizować dostępne fundusze i określić, które z nich najlepiej spełniają cele alokacji.

Podobnie, należy przeanalizować swoją sytuację podatkową i osobistą oraz określić, w jaki sposób portfel pasuje do ogólnej strategii inwestycyjnej w celu określenia alokacji aktywów.

Na tym etapie, najważniejsze jest, aby zatrudnić doradcę finansowego, który może być bardzo pomocny w tym procesie, a także rozważyć wybranie odpowiedniego rynku.

Zwroty z rynku

Według badań Eugene'a Famy i Kennetha Frencha do oceny stóp zwrotu z rynku został stworzony model 3-czynnikowy:

1. Uwzględnij ryzyko rynkowe jako część zysku z akcji (np. akcje mają wyższe ryzyko rynkowe niż obligacje).

2. Akcje przewyższają z czasem akcje wzrostowe, ponieważ są one z natury bardziej ryzykowne.

3. Akcje o małej kapitalizacji osiągają lepsze wyniki niż akcje o dużej kapitalizacji. W tym przypadku, inwestorzy o wyższej tolerancji ryzyka mogą przeznaczyć część swojego portfela na akcje o małej kapitalizacji zorientowane na wartość.

Szukasz brokera do inwestowania? Sprawdź nasze rekomendacje????

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€100.00

* 77% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00

Tworzenie kompletnego portfela funduszy ETF

Aby stworzyć kompletny All ETF, konieczne jest uwzględnienie wielu aktywów i tym samym stworzenie dywersyfikacji. Weź pod uwagę następujące aspekty:

– Międzynarodowe ETF-y

Te ETF-y obejmują wszystkie regiony, od rynków wschodzących po bardziej rozwinięte. W tym przypadku wybór musi uwzględniać zarówno fundamentalne, jak i techniczne aspekty sektora oraz jego skład.

– Sektorowe fundusze ETF

Ten rodzaj ETF występuje głównie w sektorze finansowym lub opieki zdrowotnej. W tym względzie należy pamiętać o konieczności dywersyfikacji inwestycji, dlatego nie można wybrać np. jednego ETF-u na biotechnologię, a drugiego na urządzenia medyczne (to nie byłaby dywersyfikacja).

– Towarowe ETF-y

Te ETF-y są kluczową częścią portfela inwestora, który może zawierać m.in. złoto, kukurydzę, bawełnę. Pamiętaj, że poszczególne towary są bardzo zmienne.

Jakie etf do portfela długoterminowego?

Zrównoważony portfel

Aby stworzyć zrównoważony, zdywersyfikowany portfel akcji i obligacji, warto rozważyć wykorzystanie dwóch funduszy ETF:

 • ETF, który śledzi cały światowy rynek akcji
 • ETF, który śledzi światowy rynek obligacji

Jako inwestor poszukujący umiarkowanego ryzyka, możesz rozważyć zakup funduszu ETF indeksującego wszystkie kraje świata i połączenie go z funduszem obligacyjnym. Dobrym rozwiązaniem jest ulokowanie 60% portfela w akcjach, a 40% w obligacjach.

Zdywersyfikowany portfel

Oto przykład bardziej złożonego portfela składającego się wyłącznie z ETF-ów.
W portfelu mogą znajdować się takie fundusze, jak:

 • Large Cap ETF, który śledzi amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji
 • Small Cap ETF śledzący amerykańskie spółki o małej kapitalizacji
 • Developed Markets ETF śledzący międzynarodowe rynki rozwinięte
 • Emerging Markets ETF śledzący rynki wschodzące

Dalszą dywersyfikację można osiągnąć poprzez włączenie ETF-ów inwestujących w:

 • TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) czyli obligacje indeksowane inflacją
 • Obligacje o ratingu niższym niż inwestycyjny („high-yield”)
 • Obligacje międzynarodowe.

Taki portfel może pomóc w zapewnieniu równowagi. Dzięki odpowiedniej liczbie funduszy ETF można dostosować wagi portfela i objąć nim więcej klas aktywów.

Portfel precyzyjnie dostrojony

Portfel z 20 lub więcej ETF-ami znajduje się na drugim końcu spektrum od prostego portfela ETF. Ten typ portfela jest atrakcyjny dla inwestorów, którzy wolą alokować swoje pieniądze w części rynków, w których oczekują najlepszych zysków. Zaczyna się on podobnie jak portfel ETF zdywersyfikowany, ale poszczególne składniki są dzielone na mniejsze części:

 • Akcje spółek o dużej kapitalizacji mogą być uporządkowane według branż, takich jak finansowa lub opieki zdrowotnej, a nawet według konkretnych branż (np. banki lub biotechnologia).
 • Można dalej podzielić alokację w akcje amerykańskie na akcje o średniej lub mikro kapitalizacji lub na style, takie jak wzrost czy wartość.
 • Ponadto, międzynarodowe akcje o małej kapitalizacji można uwzględnić w poszczególnych krajach lub regionach.

Monitorowanie i ocena

Raz w roku należy dokonać przeglądu wyników portfela. Dla większości inwestorów idealnym momentem jest początek lub koniec roku kalendarzowego.

Ważne jest, aby porównywać wyniki funduszu ETF z wynikami jego benchmarku i oceniać portfel w świetle zmieniających się okoliczności, zachowując przy tym długoterminową perspektywę.

Opinie- portfel All-ETF

Dzięki tym informacjom mam nadzieję, że masz odpowiednie podstawy do zbudowania portfela All-ETF. Nie zapomnij zasięgnąć porady ekspertów, jak go zbudować i przejrzeć zalecenia, które przedstawiamy w tym artykule. Mogą one być dla Ciebie bardzo pomocne.


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!