Czym jest Growth Investing?

Inwestowanie typu growth investing można w skrócie zdefiniować jako proces alokacji kapitału w spółki o wysokim potencjale wzrostu, takie jak spółki o małej kapitalizacji i start-upy. Są to spółki o znacznie wyższych niż przeciętne stopach wzrostu. W związku z tym, mogą to być wysoce zyskowne inwestycje, które są jednak również związane z wysokim ryzykiem utraty kapitału. W trakcie tego krótkiego przewodnika zbadamy tę koncepcję bardziej szczegółowo, a następnie omówimy różnicę w stosunku do innej metody inwestycyjnej: inwestowania w wartość (value investing).

Czym jest inwestowanie w spółki typu growth?

Jest to strategia inwestycyjna oparta na spółkach o wysokim potencjale wzrostu, zazwyczaj w szybko rozwijających się sektorach, takich jak wirtualna rzeczywistość, biotechnologia, robotyka i sztuczna inteligencja. Jednym z pierwszych kroków podejmowanych przez inwestora podczas analizy spółki, w którą chce zainwestować, jest zatem zidentyfikowanie sektorów biznesowych o najwyższym wzroście.

W ramach tych sektorów należy następnie zidentyfikować potencjalnie najlepiej prosperujące spółki. Odbywa się to za pomocą analizy fundamentalnej, analizującej różne czynniki, w tym cenę (P/E), wyniki akcji, rentowność, marże zysku, historyczne wyniki spółki, a także analizę konkurencji.

Growth investing: Jak to działa?

Metoda inwestowania we wzrost opiera się na kilku podstawowych zasadach:

 1. Wybór akcji: Wybór odpowiednich akcji ma kluczowe znaczenie w inwestowaniu we wzrost. Inwestorzy starają się zidentyfikować spółki, które wykazują oznaki wysokiego wzrostu pod względem sprzedaży, zysków lub przepływów pieniężnych. Może to obejmować analizę sprawozdań finansowych, badanie trendów branżowych i zrozumienie produktów lub usług spółki. Inwestorzy szukają również oznak, że firma może utrzymać ten wzrost w dłuższej perspektywie, takich jak solidne zarządzanie, silna marka lub trwała przewaga konkurencyjna.
 2. Zwrot z inwestycji: większość inwestorów wzrostowych jest zainteresowana wzrostem ceny akcji, a nie zyskiem z dywidendy. Chodzi o to, że spółki wzrostowe będą reinwestować swoje zyski w celu dalszego rozwoju działalności, co z czasem powinno prowadzić do wzrostu ceny akcji.
 3. Czas utrzymywania pozycji: Inwestowanie we wzrost często wymaga długoterminowego horyzontu czasowego. Rozwój i osiągnięcie pełnego potencjału przez spółki wzrostowe może wymagać czasu. Inwestorzy muszą wykazać się cierpliwością i chęcią utrzymywania akcji przez dłuższy okres czasu, aby uzyskać znaczący zwrot z inwestycji.
 4. Tolerancja ryzyka: inwestowanie we wzrost może wiązać się ze stosunkowo wysokim poziomem ryzyka. Wynika to z faktu, że spółki wzrostowe mogą być bardziej podatne na wahania rynkowe i zmiany gospodarcze niż spółki bardziej stabilne. Ponadto, ponieważ spółki te często mają wysokie ceny akcji w stosunku do ich bieżących zysków (wysoki wskaźnik ceny do zysków), istnieje ryzyko, że spółka może nie spełnić wysokich oczekiwań dotyczących wzrostu.
 5. Badania: Analizy są kluczowym elementem inwestowania we wzrost. Inwestorzy powinni uważnie monitorować trendy w branży, ogólne warunki gospodarcze i specyfikę spółki. Może to obejmować analizę sprawozdań finansowych, zrozumienie produktów lub usług spółki, analizę trendów rynkowych i branżowych oraz ocenę kierownictwa spółki.

Sukces w growth investing wymaga zatem starannej selekcji akcji, cierpliwości i zdolności do tolerowania pewnego stopnia zmienności i ryzyka.

Inwestowanie w akcje wzrostowe może być bardzo satysfakcjonujące, ale wymaga starannej selekcji akcji i zrozumienia pojawiających się trendów rynkowych. Jeśli jesteś inwestorem zainteresowanym inwestowaniem we wzrost, sektor farmaceutyczny i energii odnawialnej mogą zaoferować doskonałe możliwości.

Zobacz także: 

Growth investing: Wady i zalety

Strategia inwestowania we wzrost ma różne zalety i wady. Przyjrzyjmy się im.

Zalety

 1. Wysoki potencjał wzrostu akcji: istnieje bezpośrednia korelacja między potencjalnym ruchem cen akcji a potencjałem wzrostu spółki. Oczywiście, im wyższy wzrost, tym wyższe zyski finansowe. Dlatego też jedną z pierwszych zalet jest wysoki potencjał zwrotów finansowych;
 2. Aprecjacja kapitału: w przeciwieństwie do innych sposobów inwestowania, potencjalna aprecjacja kapitału jest najwyższa tam, gdzie spółki faktycznie rosną.

Wady

 1. Możliwość błędnej prognozy: Nie ma pewności, że firma, która rozwija się w gwałtownym tempie, będzie to robić przez długi czas. W końcu po gwałtownym wzroście istnieje możliwość, że ta sama firma gwałtownie upadnie. To, co wydaje się być wschodzącą gwiazdą, może później okazać się tylko przelatującą kometą;
 2. Niższy margines bezpieczeństwa: ten sposób inwestowania dotyczy głównie spółek o małej i średniej kapitalizacji, które mają większy potencjał wzrostu, ale jednocześnie są mniej bezpieczne. Ryzyko bankructwa takich spółek jest z tego samego powodu wyższe.

Value a growth investing: Różnice

Inwestowanie we wzrost i inwestowanie w wartość (value investing) to dwie podstawowe strategie inwestycyjne o bardzo różnych filozofiach: inwestorzy wzrostowi starają się wykorzystać spółki o wysokim tempie wzrostu, natomiast inwestorzy wartościowi szukają okazji w spółkach, które ich zdaniem są niedowartościowane przez rynek.

Mówiliśmy już szczegółowo o inwestowaniu w wartość. W tym miejscu chcielibyśmy rozróżnić te dwie strategie inwestycyjne, które jednak mają więcej niż jedno podobieństwo, tak bardzo, że trudno jest wyznaczyć wyraźne granice. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że w inwestowaniu we wzrost patrzy się głównie na stopę wzrostu firmy, mniej skupiając się na taniości akcji czy cenie rynkowej. Prowadzi to do wyższej zmienności w strategii wzrostu i wyższego ryzyka.

Spółki growth: Dywidendy

Growth Investing i Dividend Growth Investing to dwie różne strategie inwestycyjne, które koncentrują się na różnych celach. Obie strategie dążą do wzrostu, ale inwestowanie we wzrost koncentruje się na wzroście cen akcji, a dividend growth investing koncentruje się na wzroście dywidend i stabilności dochodów.

Dividend growth investing koncentruje się na inwestowaniu w spółki, które nie tylko wypłacają dywidendy, ale także mają historię stałego wzrostu dywidend w czasie. Inwestorzy są tutaj zainteresowani zarówno regularnym strumieniem dochodów zapewnianym przez dywidendy, jak i ewentualnym wzrostem ceny akcji. Ten rodzaj strategii może być szczególnie atrakcyjny dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu, takich jak emeryci.

Inwestowanie we wzrost: Najbardziej znani traderzy

Wiodący inwestorzy 

Na liście inwestorów wzrostowych znajdują się następujący traderzy:

 1. Rowe Price: według Rowe'a strategia musi zawsze koncentrować się na akcjach wzrostowych i można go uznać za twórcę strategii growth investing;
 2. Phil Arthur Fisher, który w 1958 r. opublikował książkę zatytułowaną Common Stocks and Uncommon Profit, jest znany jako jeden z wielkich pionierów inwestowania we wzrost. Wśród jego inwestycji można wymienić nabycie udziałów w Motoroli, które posiadał aż do śmierci;
 3. Peter Lynch jest jednym z wielkich inwestorów wzrostowych; a jego motto brzmi: 'Inwestuj w to, co znasz', w tym przypadku rób to w oparciu o rynki wzrostowe, z których spodziewasz się zysku.

Wniosek

Widzieliśmy, że ten sposób inwestowania wiąże się z potencjalnie wysokimi korzyściami, ale także z wysokim poziomem ryzyka. Ostatecznie to do Ciebie należy ocena, czy ten tryb jest dobrze dostosowany do Twoich potrzeb, czy też lepiej jest wybrać inne inwestycje, być może z niższymi potencjalnymi zwrotami, ale bardziej bezpieczne i stabilne. Dokonując wyboru, będziesz musiał wziąć pod uwagę zarówno czynniki obiektywne, takie jak cykl gospodarczy, jak i czynniki subiektywne, takie jak Twój typ psychologiczny.

Często zadawane pytania

Co to jest sektor growth?

Sektory „wzrostowe” to te, które rozwijają się szybko i przekraczają średni wzrost rynku. Należą do nich technologia, opieka zdrowotna i energia odnawialna. Każda branża czerpie korzyści z innowacyjnych lub regulacyjnych trendów, które napędzają jej wzrost.

Co to są akcje wzrostowe?

Akcje „wzrostowe” odnoszą się do akcji spółki, które mają rosnąć w tempie znacznie szybszym niż średnia rynkowa. Inwestujący w akcje wzrostowe oczekują raczej wzrostu wartości kapitału niż dywidend jako głównego źródła zwrotu.

Jakie to są spółki Value?

Spółki Value to spółki, których akcje są uważane za niedowartościowane w stosunku do ich rzeczywistej wartości wewnętrznej. Inwestorzy Value szukają okazji inwestycyjnych w firmach, które ich zdaniem mają potencjał wzrostu, ale na chwilę obecną są niedoceniane przez rynek.

Szukasz brokera do inwestowania w akcje wzrostowe?

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!