Co to jest jednostka funduszu inwestycyjnego?

Co to jest jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym? Rynek finansowy to świat narzędzi inwestycyjnych, które oferują niezliczone możliwości maksymalizacji dochodów. Jest to branża, w której relacja między ryzykiem a inwestycją jest odwrotnie proporcjonalna. Innymi słowy, im większe ryzyko związane z inwestycją, tym większe szanse na zarobienie pieniędzy. I na odwrót.

Co to jest jednostka funduszu inwestycyjnego?

Dlatego też w większości przypadków rynek finansowy staje się przerażający dla osób patrzących z zewnątrz i przybywających tu po raz pierwszy. Żargon techniczny jest ogromny, narzędzia niezliczone, a możliwości działania tak ogromne, jak możliwości inwestycyjne. Jednak już w momencie postawienia pierwszego kroku inwestor szybko orientuje się, że jest to branża jak każda inna. Z pewnością ma to swoją specyfikę, ale nie jest to wielka sprawa. Kluczem jest przyjęcie rozsądnej, odpowiedzialnej i inteligentnej postawy, aby nie inwestowanie ponad swoje możliwości.  

Istnieją dwa rodzaje inwestorów: konserwatywni i bardziej agresywni. Ci ostatni, czyli zazwyczaj profil młodszego inwestora, bardziej skłonnego do podejmowania ryzyka, częściej korzystają z jednostek funduszy inwestycyjnych (UP), jednej z kilku opcji zastosowań oszczędnościowych, jakie oferuje rynek, w których ryzyko waha się między umiarkowanym a wysokim i w związku z tym potencjalny zysk jest wyższy.

Co to jest jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym?

Zanim zaczniesz inwestować swoje oszczędności w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, musisz zrozumieć, czym jest to narzędzie. W bardzo prostej i łatwej definicji, UP reprezentuje inwestycję każdej osoby w dany fundusz. Innymi słowy, suma wszystkich jednostek PSU odpowiada absolutnemu bogactwu samego funduszu.

Należy jednak zrozumieć, że każdy UP jest autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że każdy inwestor w funduszu ma swobodę postępowania ze swoimi jednostkami, nawet jeśli wszystkie one mają podobne cechy. W związku z tym nasuwa się kolejne pytanie: co z funduszem inwestycyjnym? Co to jest?

Fundusze te są następnie narzędziami zbiorowego inwestowania. Stanowią one niezależne aktywa, które mogą być nabywane przez autonomicznych posiadaczy jednostek o indywidualnej lub korporacyjnej osobowości prawnej. Każdy posiadacz jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nazywany jest uczestnikiem. Uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zarządzanie funduszem, co oznacza, że ich ryzyko inwestycyjne nie jest związane z ewentualnymi zobowiązaniami, jakie mogą zaciągnąć podmioty nimi zarządzające. Stąd też są one atrakcyjne dla inwestorów.

Jak obliczyć wartość jednostki?

Wreszcie, dochodzimy do ostatniego ważnego pytania dotyczącego jednostek: jak obliczyć ich wartość? Ponieważ fundusze finansowe, podobnie jak wszystkie narzędzia rynku pieniężnego, są silnie regulowane, również jednostki uczestnictwa są kontrolowane, co zapewnia zaufanie wszystkich inwestorów.

Dlatego wartość jednostki jest obliczana codziennie przez odpowiedni podmiot zarządzający przy użyciu wzoru matematycznego. Innymi słowy, wartość jednostkowa każdej jednostki obliczana jest poprzez podzielenie całkowitej wartości netto funduszu pieniężnego przez liczbę jednostek wyemitowanych i znajdujących się w obiegu.

Ponadto należy również wziąć pod uwagę, że wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego uzyskuje się ze wszystkich aktywów obliczonych według ostatnich dostępnych notowań giełdowych oraz poprzez naliczenie odsetek od obligacji. A jeśli reprezentują one walutę obcą, są zawsze przeliczane na walutę referencyjną funduszu. Gwarantuje to, że wartość każdego UP jest równa i sprawiedliwa dla wszystkich uczestników.

Zalety

Jak już wspomnieliśmy, UP w funduszu inwestycyjnym jest narzędziem o umiarkowanym lub wysokim ryzyku, co gwarantuje wyższy potencjał dochodu. Dlatego jest on poszukiwany przez osoby lepiej radzące sobie z ryzykiem oraz przez inwestorów o większej wiedzy finansowej, dobrze znających rynek. Poprzez zgromadzenie setek inwestorów, fundusz inwestycyjny oferuje korzyści, które w przeciwnym razie nie byłyby dostępne dla mniejszych inwestorów.

Ale zalety tych funduszy na tym się nie kończą. Dzięki możliwości poruszania się i inwestowania na różnych rynkach i w różnych sektorach, fundusze inwestycyjne oznaczają większą dywersyfikację ryzyka. Staje się to atrakcyjne dla uczestnika, który kupuje UP, ponieważ może on zrekompensować konkretny zły wynik danego składnika aktywów dobrym wynikiem innego papieru wartościowego tego samego funduszu.

Ponadto, jak już wspomnieliśmy, ułatwiony jest dostęp do funduszu inwestycyjnego i jego poszczególnych UP. Każdy inwestor, niezależnie od wielkości, może sięgnąć po to narzędzie finansowe, zapewniające maksymalizację posiadanych środków. A ponieważ część dochodowa jest w tych sprawach bardzo ważna, należy podkreślić, że UP to narzędzie o ogromnej płynności, które zazwyczaj można zamienić na gotówkę w ciągu trzech dni roboczych.

Jeśli więc myślisz o zakupie jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, szukaj profesjonalnego i odpowiedzialnego podmiotu zarządzającego. Ważne jest, aby fundusze były zarządzane przez wykwalifikowane i wyspecjalizowane podmioty, dzięki czemu można szybko i bezpośrednio zidentyfikować najlepsze okazje inwestycyjne, zapewniając większy zwrot z inwestycji.


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!