Czym są kontrakty CFD?

Na giełdzie istnieje wiele produktów finansowych i instrumentów pochodnych, jednym z nich jest CFD. Dzisiaj omówimy CFD (kontrakt na różnicę), jak inwestować, czym są krótko- i długoterminowe kontrakty oraz wiele więcej. 

Czym są kontrakty CFD?

Co to jest CFD?

Jest to finansowy instrument pochodny, który działa jak kontrakt, jak wskazują jego cykle w języku angielskim „Contract For Difference”. Mówi się, że są instrumentami pochodnymi, ponieważ pozwalają inwestować na rynkach, takich jak między innymi akcje, towary, pary walutowe, bez konieczności kupowania samego aktywa.

W tym kontrakcie (CFD), zgadzasz się handlować na różnicy w wartości aktywów pomiędzy poziomem, na którym kontrakt jest otwarty i poziomem, na którym jest zamknięty. W handlu CFD, można inwestować w ruch cen w dowolnym kierunku (w górę lub w dół), a zysk lub strata zależy od poziomu dokładności prewencji.

Krótko- i długoterminowe kontrakty CFD

W handlu CFD, można inwestować we wzrostowe i spadkowe ruchy cen. Jeśli handlujesz w standardowy sposób, osiągasz zysk, gdy ceny rynkowe idą w górę. Możesz również ustawić krótką pozycję z CFD, która przynosi zysk, gdy wartość rynkowa aktywów spada (nazywamy to „short selling”).

Spójrzmy na przykład: Wyobraź sobie, że uważasz, że cena akcji firmy „X” będzie spadać, możesz sprzedać CFD na akcje firmy. Będziesz kontynuował handel na różnicy cen pomiędzy poziomem otwarcia i zamknięcia, osiągniesz zysk, jeśli cena spadnie, ale będziesz miał stratę, jeśli cena wzrośnie.

Handlując krótko lub długoterminowo, należy pamiętać, że zarówno zyski jak i straty będą efektywne po zamknięciu pozycji.

CFD – zabezpieczenie

Kontrakty CFD mogą być używane jako zabezpieczenie przed ewentualnymi stratami w otwartych pozycjach.

  • Przykład:

Widziałeś w wiadomościach finansowych, że spółka „X” raportuje niższe niż oczekiwano zyski. To sprawia, że myślisz, że może nastąpić spadek ceny ich akcji i wiesz, że zainwestowałeś w akcje tej spółki w swoim portfelu. Możesz zrównoważyć część tej potencjalnej straty, ustawiając krótką pozycję na rynku za pomocą transakcji CFD jako politykę zabezpieczającą. W związku z tym, każdy spadek ceny akcji spółki „X” w Twoim portfelu zostanie skompensowany przez zysk, który osiągniesz na krótkiej pozycji z CFD.

Dźwignia CFD

Dzięki dźwigni CFD można uzyskać większą ekspozycję bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów pozycji. Załóżmy, że chcesz otworzyć pozycję odpowiadającą 1000 akcji spółki „X”. W przypadku CFD możesz zapłacić 20% całkowitego kosztu transakcji, w przeciwieństwie do standardowej transakcji, gdzie musiałbyś zapłacić pełną kwotę transakcji.

Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że zarówno zyski, jak i straty będą obliczane na podstawie całkowitej wartości transakcji. Oznacza to, że będzie to różnica 1000 akcji spółki „X” od otwarcia pozycji do jej zamknięcia. To może zwielokrotnić Twoje zyski lub straty. Zwróć uwagę na współczynnik dźwigni i upewnij się, że handlujesz w ramach swoich możliwości.

Dźwignia finansowa CFD Marża

W transakcjach lewarowanych, depozyt zabezpieczający jest definiowany jako środki wymagane do otwarcia i utrzymania pozycji, ze świadomością, że oznacza to tylko część rzeczywistej wielkości transakcji.

Istnieją dwa rodzaje marży:

Depozyt zabezpieczający: kwota przyznana na pokrycie otwarcia pozycji.

Depozyt zabezpieczający: Kwota wymagana przez brokera, w przypadku, gdy kwota początkowa i środki na koncie CFD nie pokrywają strat. Jeśli nie dostarczysz tych środków, pozycja może zostać zamknięta, a Twoje straty zostaną zrealizowane.

Podsumowując, kontrakty CFD są narzędziami, z których musimy korzystać inteligentnie i nie zwiększać naszego poziomu ryzyka. Poprzez dobre zbadanie rynku możemy czerpać korzyści z tego produktu. Zaleca się używanie go jako zabezpieczenia oraz ostrożne korzystanie z dźwigni finansowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu za pomocą CFD lub innych produktów odwiedź Rankia Polska.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Jak handlować kontraktami CFD na ropę
Jak handlować CFD na ropę? Najczęściej sprzedawanym surowcem na świecie jest ropa naftowa. Doświadczeni traderzy chętnie handlują tym towarem, ponieważ rynki ropy naftowej są niezwykle zmienne. W wyniku niestabilności geograficznej lub ekonomiczne...
CFD Hedging
Słyszeliśmy wiele o inwestowaniu za pomocą CFD, na indeksach, towarach i akcjach. CFD to finansowe instrumenty pochodne, które mogą być używane jak...