Czym jest wartość obecna i przyszła pieniądza?

Znajomość obecnej i przyszłej wartości danej kwoty lub inwestycji może nam pomóc dowiedzieć się, ile musimy zaoszczędzić, aby mieć lub zbilansować wystarczający kapitał na naszą emeryturę lub pieniądze, które musimy zebrać, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny. Wartość obecna (PV) i wartość przyszła pieniądza (FV) to zatem dwie ważne koncepcje finansowe, które pozwalają nam podejmować decyzje gospodarcze w średnim lub długim okresie. 

Formuła wartości bieżącej

Zanim omówimy powyższe szczegóły, powinieneś poznać kilka terminów lub skrótów, których będziemy używać później:

 • M: kwota do zainwestowania.
 • I: stopa procentowa
 • N: czas trwania inwestycji.
 • VF: wartość przyszła.
 • VP: wartość bieżąca.

Wartość obecna pieniądza

Możemy zdefiniować wartość bieżącą (Present Value) jako sposób wyceny aktywów, którego obliczenie polega na zdyskontowaniu przyszłego przepływu na podstawie stopy zwrotu oferowanej przez porównywalne alternatywy inwestycyjne, zwanej kosztem kapitału lub stopą minimalną.

Present Value: Wartość obecna – formuła

Obliczenie wartości bieżącej kapitału będzie zależeć od wygenerowanych przepływów (dodatnich lub ujemnych). W związku z tym będzie ona powiązana z wielkością, czasem i ryzykiem. Jej obliczenie będzie związane z kosztem alternatywnym.

Jeśli chcesz obliczyć wartość bieżącą, możesz to zrobić za pomocą następującego wzoru:

Wartość przyszła pieniądza

Z drugiej strony, wartość przyszła odnosi się do kwoty pieniędzy, jaką inwestycja może zarobić w przyszłości, zarabiając odsetki według składanej stopy procentowej.

Future Value: Wartość przyszła – formuła

Aby uzyskać dokładne obliczenia, konieczne jest uwzględnienie wartości bieżącej i stóp procentowych, które będą stosowane w kolejnych okresach inwestycyjnych. W tym przypadku należy zastosować następujący wzór:

Podsumowując:

Obecna wartośćPrzyszła wartość
Jest to sposób wyceny aktywów, którego obliczenie polega na zdyskontowaniu przyszłych przepływów na podstawie stopy zwrotu oferowanej przez porównywalne alternatywy inwestycyjne, zwanej kosztem kapitału lub stopą minimalną.Odnosi się do kwoty pieniędzy, którą inwestycja może zarobić w przyszłości, zarabiając odsetki według składanej stopy procentowej.

Wartość obecna i wartość przyszła: Przykłady

Bazując na zasadzie finansowej, że „dzisiejszy pieniądz jest wart więcej niż jutrzejszy” i aby lepiej zrozumieć, jak obliczyć te wartości, przedstawimy prosty przykład:

Załóżmy, że dzisiaj masz 10 000 EUR. Jaka jest obecna i przyszła wartość tych pieniędzy?

Uwaga: Należy pamiętać, że za inwestowanie pieniędzy otrzymuje się odsetki. Jest to cena pieniądza w czasie.

Przykład wartości bieżącej

Aby obliczyć wartość bieżącą, jeśli masz 10 000 €, stopę procentową 10%, a okres inwestycji wynosi 1 rok, należy rozwiązać:

 • VP  = 10 000/ (1 + 0,10)^1
 • VP = 10 000 /(1,10)^ 1                    
 • VP  = 9090,09 

Wynik bieżącej wartości kapitału wynosi 9 090,09 €.

Przykład wartości przyszłej

Aby obliczyć przyszłą wartość, jeśli masz 10 000 €, stopę procentową 10%, a okres inwestycji wynosi 1 rok, to:

 • FV  = 10,000 (1+0,10)1
 • FV = 10 000 (1,10) 1    
 • FV  = 11 000

Przyszła wartość Twoich pieniędzy w warunkach opisanych powyżej wyniosłaby: 11 000 EUR.

Znajomość wartości pieniądza jest niezwykle ważna, nie tylko jego symbolicznej wartości, ale także jego rzeczywistej wartości teraźniejszej i przyszłej. Dzięki tym prostym, ale przydatnym informacjom poznasz odpowiedź. Są to bardzo przydatne informacje w biznesie lub podczas inwestowania na giełdzie.

Zobacz także: Czym jest wartość bieżąca netto (NPV)

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Czym są złożone instrumenty finansowe?
Produkty inwestycyjne to fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe w formie akcji, papiery wartościowe o stałym dochodzie, instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane itp. W ostatnich latach byliśmy świadkami znacznego wzrostu liczby coraz bar...