Co to jest Carry Trade i jak go obliczyć?

Co to jest Carry Trade i jak go obliczyć? Na rynku walutowym istnieją techniki i strategie inwestycyjne stosowane przez doświadczonych inwestorów, które jako nowi inwestorzy możemy wykorzystać do zdobycia doświadczenia i korzyści. Jedną z tych technik jest Carry Trade, technika, która polega na kupnie i sprzedaży dwóch różnych walut z uwzględnieniem stopy procentowej kraju tych walut. Dlatego dziś wyjaśnimy, „Co to jest i jak obliczyć carry trade”.

Co to jest Carry Trade i jak go obliczyć?

Co to jest Carry Trade?

Jest to strategia, która została wykorzystana na rynkach kupna i sprzedaży walut (Forex), jej działanie polega na tym, że np. inwestor sprzedaje daną walutę o stosunkowo niskiej stopie procentowej i kupuje inną o maksymalnej stopie procentowej. To znaczy, kupowanie jednej waluty za pieniądze uzyskane ze sprzedaży innej.

Carry Trade jest formą arbitrażu finansowego, którego celem jest wykorzystanie wyniku różnic pomiędzy stopami procentowymi banków centralnych. Strategia ta skupia się na fakcie, że jedna z walut będzie się umacniać (waluta inwestycyjna) w stosunku do waluty finansującej.

Celem carry trade jest osiągnięcie zysków z różnicy pomiędzy dwoma stopami procentowymi, które generalnie mogą się różnić w zależności od wielkości zastosowanej dźwigni finansowej. Mówiąc prościej, ponieważ zysk jest pochodną różnicy stóp procentowych, można osiągnąć zysk nawet wtedy, gdy cena walut nie zmieni się ani o jeden pip (liczba pipsów lub punktów mierzy różnicę między ceną wejścia a ceną wyjścia z transakcji).

Jak obliczyć Carry Trade. Przykłady

Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi, aby dowiedzieć się, jak obliczyć Carry Trade.

Dla celów tego przykładu, jako punkt odniesienia przyjmiemy stopę procentową banków centralnych Kanady i Meksyku. Aby zobrazować, czym jest różnica stóp procentowych.

Więc Carry Trade będzie:

  • Pożyczasz pieniądze w Kanadzie i płacisz za nie tylko 1,75% odsetek.
  • Te pieniądze są inwestowane w Meksyku, gdzie otrzymałyby odsetki w wysokości 7,25%.
  • Zysk netto stanowiłaby różnica w oprocentowaniu: 7,25% – 1,75% = 5,5%.

Jest to uproszczony przykład transakcji Carry Trade, ponieważ oprocentowanie, które płacisz lub otrzymujesz, będzie zależało od wielkości inwestycji, plus prowizje i koszty banku lub brokera, z którego korzystasz.

Należy zauważyć, że rynek Forex jest idealny dla transakcji Carry Trade, ponieważ waluty są handlowane w parach. Na przykład, jeśli kupujesz kurs wymiany EUR/USD, kupujesz euro i sprzedajesz dolary amerykańskie.

Rodzaje Carry Trade na rynku Forex

Na rynku Forex istnieją dwa rodzaje Carry Trade, pozytywny i negatywny;

  • Positive Carry Trade: polega na sprzedaży waluty o niskiej stopie procentowej i jednoczesnym zakupie innej waluty o wyższej stopie procentowej. Inwestor będzie otrzymywał płatności odsetkowe w oparciu o różnicę w stopach procentowych pomiędzy dwoma walutami oraz wielkość jego pozycji.
  • Negative Carry Trade: polega na sprzedaży waluty o wysokiej stopie procentowej i kupnie waluty o niskiej stopie procentowej. Inwestor poniesie stratę wynikającą z różnicy stóp procentowych i będzie musiał zapłacić odsetki, aby utrzymać pozycję.

Zalety i wady transakcji typu carry trade

Wśród zalet Carry Trade można wymienić m.in:

  • Inwestor może czerpać zyski z różnicy w stopach procentowych.
  • Dla inwestorów na rynku Forex największą zaletą jest wykorzystanie dźwigni finansowej, dzięki której mogą oni korzystać z różnicy w oprocentowaniu.

Wadami Carry Trade są:

  • Chociaż dźwignia finansowa jest zaletą, jest ona również wadą dla inwestorów na rynku Forex, ponieważ jej stosowanie może prowadzić do dużych strat.
  • Kolejna wada dotyczy walut, które mogą być bardzo zmienne, a stopy procentowe zmieniają się w czasie. Dlatego też inwestor musi zawsze śledzić działania banków centralnych i zmiany stóp procentowych, jeśli chce korzystać z tej strategii.

Podsumowując, Carry Trade jest strategią, która jest wykorzystywana na rynku Forex od początku jego istnienia. Zasadniczo chodzi o osiągnięcie zysku poprzez sprzedaż jednej waluty w celu zakupu innej.

Dodatkową informacją jest to, że jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z tej strategii inwestycyjnej, najlepszym sposobem jest znalezienie dobrej jakości brokera, który oferuje konkurencyjne prowizje za kupno i sprzedaż walut, zwiększając w ten sposób swoje szanse na znalezienie rynku z pozytywnym wynikiem Carry Trade. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rynku walutowym, strategiach inwestycyjnych i innych tematach finansowych, odwiedź Rankia Polska i weż udział w dyskusjach na naszym blogu.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Tether (USDT): Co to jest i gdzie kupić?
Wśród wielu kryptowalut na rynku jest jedna, która wyróżnia się szczególnym elementem stabilności: Tether (USDT). Ta kryptowaluta, stworzona w celu zaoferowania równowagi w chaotycznym świecie walut cyfrowych, jest powiązana bezpośrednio z wartośc...