Trade Republic vs DeGiro: który broker jest lepszy?

W tym artykule porównujemy dwie wiodące platformy inwestycyjne w Europie: Trade Republic i DeGiro.

Podczas gdy Trade Republic wyróżnia się jako bank bezprowizyjny nowej generacji (jest neobrokerem, fintech oferującym usługi inwestycyjne), DeGiro oferuje jedne z najniższych prowizji. Jakie instrumenty oferuje każdy z nich? Jak wyglądają ich platformy transakcyjne? Poniżej przedstawiamy wszystkie czynniki potrzebne do oceny każdego z tych dwóch brokerów.

Prezentacja i historia Trade Republic

Trade Republic narodziła się w mieszkaniu w Berlinie w 2015 roku. Trzech przedsiębiorców (Thomas, Marco i Christian) złożyło wniosek o licencję bankową, aby stworzyć innowacyjny sposób inwestowania. W ciągu zaledwie 4 lat udało im się stworzyć jedną z najlepszych bezprowizyjnych platform inwestycyjnych z rewolucyjną technologią.

Trade Republic jest w rzeczywistości niemieckim bankiem specjalizującym się w usługach inwestycyjnych. Jest to jednak bank nowej generacji, który stał się wiodącą platformą inwestycyjną w Europie. Obecnie ma ponad milion użytkowników.

Neobrokerzy korzystają z technologii neobanku, innymi słowy Trade Republic to fintech, który oferuje nowy sposób inwestowania za pośrednictwem łatwej w obsłudze aplikacji. Dzięki nowej technologii klienci mogą tworzyć własne, spersonalizowane i zautomatyzowane plany inwestycyjne bez konieczności ponoszenia opłat obowiązujących w tradycyjnych bankach.

Wprowadzenie i historia firmy DeGiro

DeGiro jest kolejnym wiodącym brokerem w Europie. Jednak w przeciwieństwie do Trade Republic nie jest to neobroker, lecz pośrednik finansowy stworzony do oferowania usług profesjonalistom inwestycyjnym.

Firma została założona w 2008 roku w Holandii, a kilka lat później, w 2013 roku, zaczęła oferować usługi dla klientów prywatnych, mając na celu demokratyzację inwestycji finansowych.

W 2020 roku, po zawarciu umowy partnerskiej z firmą Flatex (niemiecki broker), nastąpił dalszy rozwój na kontynencie europejskim, a rok później, w 2021 roku, nastąpiło połączenie obu pośredników. W rezultacie powstała jedna ze 160 największych niemieckich spółek giełdowych (flatexDEGIRO Bank).

Regulacje: Trade Republic vs DeGiro

Regulacje Trade Republic

Jak wspomniano powyżej, Trade Republic posiada licencję bankową (co pozwala jej na świadczenie usług pośrednictwa finansowego). Z tego powodu jest on regulowany przez Niemiecki Bank Centralny (Bundesbank) oraz nadzorowany przez niemiecki Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: BaFin).

W ten sposób możemy sprawdzić, czy Trade Republic spełnia wymogi europejskiego rozporządzenia w sprawie usług finansowych MiFID (co jest niezbędne do uzyskania odpowiedniej licencji w kraju macierzystym i oferowania swoich usług w całej Europie). Innymi słowy, oferuje on wszystkie odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i jest nadzorowany przez organy regulacyjne.

Depozyty klientów są chronione przez odpowiedni fundusz gwarancyjny (do maksymalnej wysokości 100 000 EUR).

Regulacje DeGiro

DeGiro jest również brokerem mającym siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej i musi przestrzegać ram regulacyjnych UE, aby móc oferować swoje usługi na całym wspólnym terytorium.

Po połączeniu z firmą flatex broker ten stał się holenderską filią flatex DEGIRO Bank AG. Ma ona siedzibę w Niemczech i jest regulowana przez niemiecki urząd nadzoru finansowego BaFin.

Przed połączeniem DeGiro podlegało nadzorowi holenderskiego banku centralnego. Regulator ten obecnie nadal pełni funkcje oddziału holenderskiego (z siedzibą w Amsterdamie).

Podobnie jak Trade Republic, Bank flatexDEGIRO również podlega nadzorowi Consob.

DeGiro jest członkiem Niemieckiego Systemu Rekompensat dla Inwestorów, który rekompensuje niezwrócone aktywa do 90% (maksymalnie 20 000 EUR). Zdeponowane pieniądze są gwarantowane do maksymalnej kwoty 100 000 EUR (zgodnie z niemieckim systemem gwarantowania depozytów).

Oferta produktowa i dostępne rynki: Trade Republic vs DeGiro

Instrumenty finansowe dostępne z Trade Republic

Zasadniczo Trade Republic to platforma oszczędnościowo-inwestycyjna poświęcona akcjom i funduszom ETF.

Trade Republic zapewnia dostęp do 9000 akcji i funduszy ETF. Wśród reprezentowanych akcji znajdują się najważniejsze spółki z 35 krajów. Firmy te są częścią m.in.:

 • NYSE, Nasdaq, NYMEX.
 • Giełdy Papierów Wartościowych w Madrycie.
 • Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie.
 • Euronext Amsterdam.
 • Włoskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
 • Euronext Lizbona.
 • Euronext Bruksela.
 • Giełdy Papierów Wartościowych w Wiedniu.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Torongo.
 • Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio.
 • SIX Swiss Exchange.
 • Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu.
 • Australijskiej Giełda Papierów Wartościowych.

Użytkownik może inwestować w inne aktywa, takie jak instrumenty o stałym dochodzie, ale tylko za pośrednictwem dostępnych funduszy ETF (wiele z nich pochodzi od najlepszych zarządzających funduszami, takich jak iShares, Amundi, Lyxor czy Wisdom Tree).

Cechą charakterystyczną Trade Republic jest jednak to, że oferuje ponad 3500 planów inwestycyjnych (również opartych na akcjach i ETF-ach) służących do zarządzania oszczędnościami i osiągania określonych wyników finansowych.

Instrumenty finansowe dostępne za pośrednictwem DeGiro

DeGiro oferuje szerszą gamę produktów finansowych. Poza akcjami i ETF-ami broker oferuje możliwość handlu następującymi instrumentami:

 • Kontrakty terminowe.
 • Opcje.
 • Obligacje.
 • Warranty.
 • Fundusze inwestycyjne.

Aktywa należą do 50 rynków w 30 krajach. Wśród nich są:

 • Euronext Amsterdam.
 • Euronext Bruksela.
 • Xetra.
 • Euronext Paris.
 • Börse Frankfurt.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Londynie.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu.
 • SIX Swiss Exchange.
 • Australijska Giełda Papierów Wartościowych.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Torongo.
 • Nasdaq.
 • NYSE.
 • CME.
 • COMEX.
 • NYMEX:
 • CBOT.
 • Eurex.
 • Euronext Lizbona.
 • Borsa Italiana.
 • Bolsa de Madrid.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Tokio.

Czytaj więcej o:

Rodzaje rachunków Trade Republic i DeGiro

Otwarcie rachunku w Trade Republic

Otwarcie rachunku w Trade Republic jest szybkim i łatwym procesem. Odbywa się to w całości przez Internet.

Jedyne wymagania to:

 • Być osobą pełnoletnią.
 • Posiadać telefon komórkowy (z systemem operacyjnym Android lub iOS).
 • Europejski numer telefonu komórkowego.
 • Posiadać stałe miejsce zamieszkania w kraju członkowskim UE lub w Wielkiej Brytanii.
 • Posiadać konto bankowe SEPA.

Po wstępnej rejestracji i dokonaniu przelewu w wysokości 10 euro (jako minimalny depozyt), Twoje konto zostanie otwarte (po weryfikacji danych) i otrzymasz bezpłatne akcje wiodących światowych firm (o wartości do 200 euro).

Otwarcie rachunku w DeGiro

DeGiro oferuje również możliwość otwarcia rachunku przez Internet. Nie wymaga minimalnego depozytu i oferuje dwa rodzaje rachunków:

 • Konto podstawowe: jak sama nazwa wskazuje, jest to podstawowe konto dostępne u tego brokera. Obsługuje różne rodzaje profili (Active Trader lub Day Trader) do handlu pochodnymi instrumentami finansowymi (np. możliwość zajmowania krótkich pozycji i korzystania z dźwigni finansowej).
 • Rachunek depozytowy: Z drugiej strony, rachunek depozytowy nie pozwala na zawieranie transakcji krótkich ani lewarowanych, nie ma też możliwości jego zmiany po otwarciu. Charakteryzuje się tym, że inwestor ma zagwarantowaną opiekę nad swoimi papierami wartościowymi (nie mogą być one przekazywane osobom trzecim).

Dostępny jest również rachunek pieniężny, który może być połączony z rachunkiem papierów wartościowych. Ten rachunek jest całkowicie niezależny, ma inny numer IBAN. Środki te są gwarantowane przez Niemiecki Fundusz Gwarancji Depozytów (do maksymalnej kwoty 100 000 EUR).

DEGIRO

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021

Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Minimalny depozyt:

€0.01

Czytaj więcej o:

Opłaty Trade Republic vs DeGiro

Prowizje Trade Republic

Jest to jeden z atutów firmy Trade Republic: nie pobiera ona żadnych prowizji handlowych. Jedyną opłatą ponoszoną przez użytkownika w związku z handlem za pośrednictwem Trade Republic jest opłata w wysokości 1 EUR. Prawdą jest jednak również, że inwestor musi rozważyć zalety i wady systemu, który umożliwia brokerom ponoszenie tych opłat, zwanego Payment for Order Flow (PFOF).

Z drugiej strony, pobiera opłaty za równoległe, ale nietypowe usługi, takie jak przyjmowanie zleceń pocztą lub rejestracja uczestnictwa w zgromadzeniach akcjonariuszy (25 euro).

Prowizje DeGiro

DeGiro jest jednym z najtańszych brokerów europejskich. Wynika to z faktu, że firma powstała z myślą o oferowaniu swoich usług klientom profesjonalnym, którzy mają wyższe wymagania. Z czasem DeGiro zdobyło niezbędne doświadczenie i umowy umożliwiające rozszerzenie tych warunków na inwestorów detalicznych.

Fakt, że klient jest obciążany prowizją oznacza, że broker zawsze będzie szukał najlepszych cen u kontrahenta, ponieważ w realizację zleceń nie jest zaangażowana strona trzecia.

W poniższych tabelach przedstawiono prowizje pobierane przez DeGiro za różne dostępne instrumenty finansowe.

Akcje, ETN i ADR-y

RynekOpłatyMaximum
Stany Zjednoczone0,50 + 0,004 USD na akcję (plus koszty zewnętrzne posiadania ADR)
Niemcy – Tradegate3,90 €
Niemcy – XETRA4,00 € + 0,05%60,00 €
Niemcy – Zertifikate-Börse Frankfurt2,00 € + 0,11%
Niemcy – Frankfurt7,50 € + 0,09%
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Irlandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania4,00 € + 0,05%60,00 €
CanadaCanada 2,00 € + CAD 0,01 per azione 
Australia, Hong Kong, Giappone, Singapore10,00 € + 0,06%
Polonia5,00 € + 0,16%
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Turchia10,00 € + 0,16%

Tracker (ETF)

TypOpłaty
Rynki światowe2,00 € + 0,03%
Tradegate3,90 €
Wybór dostępnych bezpłatnych funduszy ETF0 €

Opcje

RynekOpłaty
Eurex (Niemcy)0,75 € za kontrakt
Euronext LIFFE (Holandia, Belgia, Francja, Portugalia)2,00 € za kontrakt
Pozostałe kraje2,00 € za kontrakt

DeGiro pobiera opłaty za transakcje na rynkach zagranicznych. Jest to opłata za łączność, a jej stały koszt wynosi jedynie 2,50 euro rocznie.

Platforma transakcyjna Trade Republic vs DeGiro

Platforma transakcyjna Trade Republic

Trade Republic posiada aplikację na urządzenia mobilne, którą można pobrać za darmo z Google Play (dla posiadaczy systemu operacyjnego Android) lub App Store (dla systemu iOS).

Technologia jest kolejną istotną cechą tej platformy, ponieważ Trade Republic jest firmą technologiczną. Za jego pośrednictwem inwestorzy mogą tworzyć własne, zindywidualizowane plany inwestycyjne z możliwością automatyzacji.

Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja jest dobrze oceniana przez użytkowników (w obu systemach operacyjnych), jest dobrze zaprojektowana i łatwa w użyciu.

Brakuje w niej jednak zaawansowanych wykresów do dogłębnej analizy. Prawdą jest również, że Trade Republic nie oferuje pochodnych instrumentów finansowych, w przypadku których aktywny handel, a tym samym szczegółowa analiza techniczna, są powszechne.

Podsumowując, jest to platforma inwestycyjna przeznaczona do handlu prostymi aktywami finansowymi i w tym sensie jej zastosowanie jest ograniczone, choć wszystkie istotne procedury związane z utrzymaniem inwestycji i zarządzaniem oszczędnościami można realizować za pomocą różnych planów, które oferuje. Funkcjonalność aplikacji jest ograniczona, ale spełnia ona swoje zadanie.

DEGIRO

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021

Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Minimalny depozyt:

€0.01

Platforma transakcyjna DeGiro

DeGiro oferuje swoim klientom platformę do zarządzania ich inwestycjami i rachunkami, z atrakcyjnym i łatwym w obsłudze wyglądem oraz skuteczną realizacją zleceń. Została ona uznana za najlepszą platformę inwestycyjną i aplikację 2020 Investors Chronicle i Financial Times (Wielka Brytania).

Ta platforma transakcyjna jest podzielona na różne sekcje, co ułatwia nawigację. Jego główne funkcje są następujące:

 • Rynki: w tej sekcji (na ekranie głównym) można wyświetlić ceny głównych rynków i najważniejszych akcji. Można przeglądać wykresy cenowe, a po prawej stronie znajduje się lista aktywów o największym ruchu wzrostowym i spadkowym.
 • Produkty: przy wyborze aktywów finansowych bardziej szczegółowe informacje na ich temat można uzyskać w tej sekcji. Użytkownik ma do dyspozycji wyszukiwarkę na górze strony, dzięki której może znaleźć produkty, którymi jest zainteresowany i/lub które chce śledzić. Z tego ekranu można uzyskać dostęp do opcji kupna i sprzedaży.
 • Featured News: Śledzenie na bieżąco wydarzeń w świecie finansów jest niezbędne. Z platformy transakcyjnej DeGiro można uzyskać bezpośredni dostęp do wiadomości na temat różnych rynków i produktów.
 • Portfel: Na tym ekranie wyświetlane są produkty znajdujące się w naszym portfelu, a także historia dokonanych transakcji, zlecenia oczekujące, odpowiednia lista monitorowania z ulubionymi aktywami użytkownika itp.
 • Kalendarz: jest to kalendarz publikacji danych ekonomicznych; agenda zawierająca terminy wydarzeń gospodarczych i politycznych, które mają wpływ na rynki. Przydatne dla wszystkich rodzajów inwestorów.

Oczywiście, platforma DeGiro jest wyposażona w zaawansowane i interaktywne wykresy, na których można umieszczać wskaźniki techniczne do analizy. Ponadto DeGiro oferuje również odpowiednią aplikację na urządzenia mobilne. Jest to wersja platformy dostosowana do smartfonów i tabletów.

Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych Trade Republic vs DeGiro

Trade Republic

Wpłaty i wypłaty na rachunek Trade Republic i z tego rachunku są dokonywane za pomocą obsługiwanych metod płatności:

 • Przelew bankowy.
 • Karta kredytowa/debetowa.
 • Apple Pay.
 • Google Pay.

W zależności od wybranego sposobu czas oczekiwania na dostępność środków na rachunku bankowym (w przypadku wypłaty) jest różny. Natomiast w przypadku korzystania ze środków cyfrowych (Google Pay lub Apple Pay) środki będą dostępne natychmiast.

Jeśli chodzi o waluty, rachunek Trade Republic jest denominowany w euro. Dochody w walutach obcych (takie jak dywidendy) są przeliczane według bieżącego kursu wymiany. Nie są pobierane opłaty za wymianę.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe DeGiro

DeGiro akceptuje wyłącznie przelewy bankowe dla wpłat i wypłat i nie pobiera żadnych prowizji za tego typu transakcje (reszta zależy od warunków uzgodnionych z Twoim bankiem w zakresie dokonywania przelewów). Ponieważ przelewy mogą trwać 2-3 dni robocze (średnio), broker pozwala na użycie Sofort do wykonania natychmiastowego przelewu w celu wpłaty środków.

Dla transakcji gotówkowych istnieje odpowiednik rachunku bankowego, a wnioski składa się w prawym górnym rogu platformy.

Transakcje gotówkowe są dokonywane w walucie bazowej rachunku. DeGiro obsługuje kilka walut europejskich (m.in. EUR, GBP, CHF, NOK, SEK).

DEGIRO PIT– jak rozliczyć podatek?

Obsługa klienta i serwis Trade Republic vs DeGiro

Obsługa klienta Trade Republic

Na stronie internetowej Trade Republic znajduje się sekcja pomocy zawierająca często zadawane pytania oraz wyszukiwarka. Znajduje się tam link do kontaktu z platformą inwestycyjną, ale jest tam również formularz FAQ.

Zespół obsługi klienta jest dostępny w dni robocze i można się z nim skontaktować za pośrednictwem formularza internetowego i poczty elektronicznej. Linia jest przeznaczona wyłącznie dla:

 • Blokowania konta w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu lub karty SIM albo w przypadku podejrzenia, że dostęp do konta uzyskała osoba trzecia.
 • Połączenia wychodzące w celu weryfikacji i odblokowania wcześniej zablokowanego konta.

Obsługa klienta DeGiro

DeGiro ma adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. Godziny otwarcia to 08:00-17:30, a usługi świadczone są również w języku polskim.

Na swojej stronie internetowej mają również sekcję poświęconą kontaktom i edukacji. Ten broker posiada obsługę klienta, która jest uważana za dobrej jakości (chociaż czas odpowiedzi mógłby być lepszy w przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Trade Republic vs DeGiro: opinie i wnioski

Mimo że obaj brokerzy oferują kompleksowe gwarancje bezpieczeństwa, stwierdziliśmy, że Trade Republic jest platformą oferującą prostsze usługi inwestycyjne. Nie oferuje on finansowych instrumentów pochodnych do handlu w ciągu dnia, a jego platforma transakcyjna jest bardziej ograniczona, ale może być wystarczająca do handlu aktywami, które oferuje ten broker.

Z drugiej strony, DeGiro wydaje się być kompletnym maklerem. Posiada większy katalog produktów finansowych, bardziej funkcjonalną platformę (z możliwością przeprowadzania analizy technicznej za pomocą interaktywnych wykresów) oraz bardziej zindywidualizowaną obsługę klienta.

Jednak firmie Trade Republic udało się mocno wejść na rynek europejski dzięki możliwości oferowania planów inwestycyjnych i wyeliminowaniu prowizji.

Podsumowując, porównanie pomiędzy Trade Republic i DeGiro pozostawia wiele mocnych i słabych stron na korzyść jednej lub drugiej strony. Jednak dla tych inwestorów, którzy chcą jedynie handlować akcjami i ETF-ami, a także tworzyć własne plany inwestycyjne, oferta bezprowizyjnego handlu może być atrakcyjna. Tak więc, jak w przypadku wszystkich produktów i usług finansowych, główną rolę odgrywają potrzeby indywidualnych użytkowników.

Osoby zainteresowane inwestowaniem z DEGIRO mogą zapoznać się z dalszymi porównaniami:


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!