Rodzaje kont DEGIRO

Jakie są rodzaje kont DEGIRO? W tym artykule wyjaśniamy, abyś mógł wybrać takie, które najlepiej pasuje do Twojego profilu inwestora. Przeanalizujemy dogłębnie cechy, a także zalety i wady każdego rodzaju konta.

degiro EDP

Rodzaje kont DEGIRO

Na początek szybko podsumujmy różnice między rodzajami kont, w tym prowizje, a także różnice między nimi, od konta Basic do konta Day Trader.

Ale zanim zaczniemy, jeśli chcesz mieć bardziej ogólny pogląd na tego brokera, polecam nasz artykuł DEGIRO Opinie, w którym zaktualizowaliśmy wszystkie informacje o holenderskim brokerze.

Konto Basic DEGIRO

Konto Basic DEGIRO jest domyślnym typem konta podczas zakładania konta na DEGIRO. Konto Basic daje klientowi dostęp do wszystkich rynków oferowanych przez brokera, ale w ograniczonej liczbie i w mniej złożonych kategoriach instrumentów finansowych. Oznacza to, że jest to profil skierowany do początkujących inwestorów , którzy dopiero rozpoczynają przygodę z inwestowaniem.

Konto Basic jest również idealne dla rozważnych inwestorów , którzy choć mają już doświadczenie inwestycyjne, szukają instrumentów, które znają i płynnie się nimi posługują, ograniczając w ten sposób ryzyko. Oferuje najbardziej podstawowe formy obligacji, takie jak obligacje rządowe i podstawowe obligacje korporacyjne, nieskomplikowane fundusze ETF i fundusze inwestycyjne.

Otwierając konto w DEGIRO, automatycznie otrzymasz profil Basic, ponieważ jest to profil o najniższym ryzyku. Jeśli chcesz  przełączyć się na inny typ profilu , taki jak Day Trader czy Active, będziesz musiał przejść odpowiedni test, aby potwierdzić, że jesteś gotowy do podjęcia większego ryzyka. W przypadku pozytywnego wyniku, możesz przejść na inny profil, aby uzyskać dostęp do większej liczby instrumentów finansowych. 

Konto Basic Degiro: Zalety i wady

Podstawowy profil DEGIRO to konto Basic, z niższymi opłatami niż inne konta DEGIRO. Poniżej przedstawiamy niektóre zalety i wady korzystania z podstawowego konta DEGIRO.

Zalety konta Basic DEGIRO

Konto Basic DEGIRO umożliwia dokonywanie inwestycji o mniejszym ryzyku i zmienności, a ponadto jest mniej skomplikowane, idealne dla inwestorów z podstawową lub umiarkowaną wiedzą i doświadczeniem.

Odpowiednie informacje o emitencie każdego instrumentu finansowego możesz znaleźć  bezpośrednio na platformie DEGIRO, które pomogą Ci w analizie. Możesz również skorzystać z zewnętrznych dostawców, aby uzyskać wszystkie informacje o firmach i instrumentach finansowych, do których będziesz mieć dostęp na swoim koncie.

Kolejną zaletą Konta Basic jest to, że nie są płacone żadne dodatkowe prowizje.

Konto to jest przeznaczone dla inwestorów o zrównoważonym profilu ryzyka, którzy chcą inwestować długoterminowo.

Wady konta Basic

Wady konta Basic DEGIRO można podsumować następująco:

 • Nie możesz handlować opcjami ani kontraktami terminowymi.
 • Nie ma możliwości dokonywania krótkiej sprzedaży.
 • Nie ma możliwości skorzystania z dźwigni finansowej.
 • Twoje akcje mogą zostać przekazane innym inwestorom.

Ponadto papiery wartościowe w portfelu mogą być pożyczane osobom trzecim.

Mimo to trzeba powiedzieć, że jest to dobre konto dla początkujących. W końcu nie zaleca się zaczynać od handlu opcjami, nie mówiąc już o dźwigni finansowej.

Konto Active DEGIRO

Jak powiedzieliśmy wcześniej, pierwszą rzeczą, którą powinieneś wziąć pod uwagę, jest to, że podczas rejestracji w DEGIRO możesz wybrać tylko profil basic.

Stamtąd można przejść do konta Active DEGIRO, ponieważ zwiększa to złożoność dostępnych instrumentów, a także kategorii i rynków. Każdy z tych profili przedstawia klientowi test, który weryfikuje jego wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu jest on świadomy ryzyka, na jakie narażony jest na każdym rodzaju rachunku.

Profil Active DEGIRO skierowany jest do inwestorów i traderów, którzy od pewnego czasu inwestują na różnych rynkach, zdobyli doświadczenie i większą tolerancję na ryzyko. Profil ten pozwala na dalszą dywersyfikację inwestycji, ponieważ zawiera bardziej złożone i ryzykowne instrumenty, które nie znajdują się w profilu podstawowym.

 • W przeciwieństwie do konta podstawowego, konto Active umożliwia handel kontraktami futures i opcjami.
 • Umożliwia przekazywanie aktywów osobom trzecim. 
 • Można otwierać krótkie pozycje. Chociaż w tym profilu usługi te są ograniczone. Aby dowiedzieć się o nich, zapoznaj się z dokumentem, który znajdziesz w DEGIRO Investment Services Information.
 • Powyższe oznacza, że ​​inwestor może działać z dźwignią DEGIRO, ale ograniczoną do 50% marży. Oznacza to, że inwestor będzie w stanie utrzymać otwartą pozycję z 50% swojego kapitału.
 • Możesz inwestować w akcje, trackery, obligacje, fundusze inwestycyjne, opcje, opcje OMX i kontrakty terminowe.
 • DEGIRO oferuje główne rynki światowe, w tym między innymi Stany Zjednoczone, Hiszpanię, Belgię, Portugalię, Holandię, Francję, Norwegię, Danię, Szwecję, Finlandię, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię, Irlandię, Polskę, Szwajcarię, Austrię.

Zanim przejdziemy dalej, warto wyjaśnić jedną kwestię, szczególnie dla tych, którzy są nowi w inwestowaniu i handlu.

Przy profilu Active DEGIRO Twoje papiery wartościowe mogą być przenoszone, a osoby trzecie mogą przenosić Twoje papiery na Ciebie. Operując dźwignią nie jesteś właścicielem aktywów, otwierasz jedynie pozycje na ich cenie, dlatego nie płacisz prowizji za przechowywanie.

Nie oznacza to, że jeśli będziesz chciał zamknąć długą pozycję, Twoich akcji tam nie będzie. W każdej chwili możesz zamknąć długą pozycję, a osiągnięte zyski trafią bezpośrednio na saldo Twojego rachunku.

Konto Active Degiro: Zalety i wady

Jak już wiesz, konto Active to rachunek inwestycyjny, który umożliwia klientom aktywne kupowanie i sprzedawanie instrumentów finansowych. Poniżej przedstawiamy niektóre zalety i wady korzystania z konta DEGIRO Active.

Zalety konta Active

Konto Active ma wiele zalet, oto niektóre z nich:

 • Opcje i kontrakty terminowe
 • Możliwość krótkiej sprzedaży
 • Możliwość skorzystania z 50% dźwigni finansowej

Jak widać na tym koncie, możliwości inwestycyjnych jest więcej. To konto jest idealne dla każdego, kto chce pójść o krok dalej w swoich inwestycjach i poszerzyć swój świat inwestycji. Gdy masz to konto, możesz je zmienić tylko na konto Trader, które zobaczymy poniżej.

Konto Active: Wady

Główne wady konta Active to:

 • Dźwignia finansowa ograniczona do 50% Twojego kapitału.
 • Mogą oni przenieść Twoje udziały na osobę trzecią bez rekompensaty lub zgody.

Konto Trader DEGIRO

Gdy zdobędziesz więcej doświadczenia, uzyskasz dostęp do innych profili, takich jak konto Trader DEGIRO. To konto jest bardzo podobne do konta Active. Będziesz mógł operować bardziej złożonymi i ryzykownymi instrumentami, dlatego przed zmianą DEGIRO przeprowadzi test, aby określić, czy jesteś gotowy na przejście na to konto.

Konto DEGIRO Trader jest podobne do konta Active, ale oferuje inne warunki skierowane do bardziej ryzykownych inwestorów:

 • Masz dostęp do bardziej złożonych i obarczonych wysokim ryzykiem instrumentów, takich jak kontrakty futures i opcje.
 • Podobnie jak w przypadku Konta Active, można otwierać krótkie pozycje, ponieważ konto to umożliwia transfer papierów wartościowych pomiędzy osobami trzecimi. Wynika to z faktu, że na tym rachunku inwestor nie posiada nabywanych przez siebie papierów wartościowych, a jedynie otwiera pozycje w stosunku do ceny. 
 • W przeciwieństwie do Konta Active, na koncie Trader możesz w pełni korzystać z usług depozytu zabezpieczającego. 
 • Konto DEGIRO Trader pozwala na wyższy poziom dźwigni finansowej,  dzięki czemu depozyt zabezpieczający może sięgać 100%. Oznacza to, że ryzyko jest większe, ponieważ jeśli rynek poruszy się przeciwko Tobie, możesz zaryzykować cały swój kapitał, narażając się na 100% straty. Ale jeśli pozycja zmieni się na Twoją korzyść, zyski mogą być dość wysokie. W związku z tym DEGIRO stosuje test przed dopuszczeniem pozycji lewarowanych.
 • Masz dostęp do całego katalogu aktywów DEGIRO: akcje, trackery (ETF, ETN i ETC), fundusze inwestycyjne, obligacje rządowe i korporacyjne, opcje i kontrakty terminowe.

Konto Trader Degiro: Zalety i wady

Poniżej przedstawiamy niektóre zalety i wady korzystania z konta DEGIRO Trader.

Zalety konta Trader

 • Pozwala doświadczonym inwestorom zwiększyć swoją ekspozycję na rynki finansowe przy użyciu wyższego poziomu dźwigni finansowej.
 • Możesz otwierać długie lub krótkie pozycje.
 • Możesz dywersyfikować swój portfel inwestycyjny według własnego uznania, ponieważ wszystkie kategorie aktywów i na wszystkich rynkach są dostępne.
 • Można korzystać w całości z usługi Short Cash i Short Securities.

Wady konta Trader

 • Dźwignia finansowa, ale jest ona ograniczona do 1:2.
 • Po wybraniu tego profilu nie będzie można zmienić go na Basic ani Active.

Konto DEGIRO Day Trader

Konto Day Trader umożliwia bardziej aktywny handel gdy główne rynki finansowe są otwarte. Dlatego między 8:00 a 21:30 obowiązują różne warunki i ograniczenia.

Ryzyko jest obliczane inaczej niż w przypadku innych profili, więc możesz podjąć większe ryzyko za tę samą gwarantowaną kwotę. Innymi słowy, ponieważ pozwala na ponad 100% lewarowanie w transakcji inwestycyjnej, margines ryzyka jest również większy.

Konto Custody DEGIRO (już nie istnieje)

Konto DEGIRO Custody zostało zlikwidowane.

Konto Basic, Active i Trader: Opłaty

Akcje, Prawa, Warranty i ADRy

RynekSpread
Portugalia0 €
Stany Zjednoczone, Kanada0 €
Niemcy – Tradegate,
Niemcy – XETRA,
Niemcy – Frankfurt (akcje),
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Holandia,
Norwegia, Hiszpania, Irlandia, Szwecja, Szwajcaria,
Wielka Brytania, Czechy, Grecja,
Węgry, Turcja, Polska
3,90 €
Australia, Hongkong, Japonia, Singapur5 €

Trackery (ETF, ETN, ETC)

RynekSpread
Światowe rynki0 €
TradeGate3,90 €
Darmowe ETF-yBrak

Sprawdź  najlepsze darmowe ETF dostępne do handlu na DEGIRO

Obligacje

RynekSpread
Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia2 €

Fundusze inwestycyjne

TypSpreadKoszt obsługi
Fundusze płynnościowe Morgan StanleyBezpłatnyBezpłatny
Usługi Funduszu Euronext33,90 €0,20%
Nienotowane fundusze inwestycyjne (STP)3,90 €0,20%

Lewarowane produkty

RynekSpread
OTC (BNP Paribas, Societe Generale)0,50 €
Niemcy – Zertifikate-Börse Frankfurt22 €
Euronext Access Paryż2 €

Opcje

RynekSpread
Eurex (Niemcy)0,75 € za umowę
MEFF (Hiszpania)0,75 € za umowę
Euronext LIFFE (Holandia, Belgia, Francja, Portugalia)0,75 € za umowę
Inne kraje0,75 € za umowę

Kontrakty terminowe

SpreadIndeks
NYSE LIFFE – Amsterdam0,75 € za umowęindeks AEX
NYSE LIFFE – Bruksela0,75 € za umowęindeks BEL20
NYSE LIFFE – Lizbona0,75 € za umowęIndeks PSI 20
NYSE LIFFE – Paryż0,75 € za umowęIndeks CAC 40
Indeksy Eurex0,75 € za umowęIndeks EUROSTOXX 50, DAX
eurox0,75 € za umowęInne sektory i indeksy
TEN SAM0,75 € za umowęwszystkie futures
MEFF0,75 € za umowęwszystkie futures
OMX Szwecja (indeksy)
1
0,75 € za umowęOMXS30

Basic, Active, Trader i Day trader: Różnice

BasicActiveTraderDay Trader
Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowejTak
50% dostępnej marży
Tak
100% dostępnej marży
Tak
100% marży + dodatek
Instrumenty pochodne (opcje i kontrakty futures)
Akcje, fundusze ETF, fundusze i obligacje
Handel na krótkich pozycjach
Pożyczanie akcji

DEGIRO Demo

Konto demo jest często używane przez początkujących traderów. Niestety, na dzień dzisiejszy, DEGIRO nie oferuje konta demo. Pomimo tego, że są one idealne dla inwestorów, którzy chcą nauczyć się handlować bez ponoszenia ryzyka, nie ma takiej możliwości na platformie transakcyjnej DEGIRO.

DEGIRO

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021

Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Minimalny depozyt:

€0.01

DEGIRO W-8 BEN

Dla celów podatkowych pieniądze znajdują się w Holandii. Jak podano w raportach na stronie internetowej DEGIRO:

Aby zaradzić temu ryzyku, istnieje system gwarancji depozytów. Ponieważ DEGIRO nie jest bankiem, nie może wykorzystywać pieniędzy swoich klientów do własnych inwestycji. Wszystkie przepływy pieniężne odbywają się za pośrednictwem Beleggersgiro. 

DEGIRO bezpośrednio przekształca środki pieniężne przekazywane na rachunek centralny Beleggersgiro w udziały w jednym z funduszy gotówkowych FundShare (więcej informacji na stronie: www.fundshare.nl)

Są to fundusze inwestycyjne, które dążą do osiągnięcia zwrotu przy jak najmniejszym ryzyku, nieco poniżej normalnej rynkowej stopy procentowej w danej walucie. Wszystkie udziały w funduszach rynku pieniężnego są przechowywane w sposób całkowicie odseparowany przez powiernika niezależnego od zarządzającego i nie są narażone na ryzyko w przypadku upadłości DEGIRO lub zarządzającego.

Posiadają oni formularz W-8 BEN, który jest dostępny dla klientów DEGIRO.

Opinie i wnioski kont DEGIRO

Podsumowując i zgodnie z zaletami i wadami każdego z wyjaśnionych kont, musimy zasugerować, że:

 • Jeśli nie jest dla Ciebie ważne, że DEGIRO pożycza papiery wartościowe osobom trzecim i nie chcesz handlować z użyciem dźwigni, możesz zacząć od otwarcia rachunku Basic, a jeśli chcesz, możesz później przejść na wyższy profil.
 • Jeśli jednak planujesz pożyczać pieniądze od DEGIRO, handlować z dźwignią i mieć możliwość handlu kontraktami terminowymi, opcjami i krótkimi transakcjami, powinieneś sprawdzić profile Active i Trader.

Jeśli jednak osiągnąłeś już taki poziom profesjonalizmu, że wymagany jest profil Day Tradera, DEGIRO może nie być najlepszym brokerem dla Ciebie, ponieważ istnieją brokerzy, którzy skupiają się znacznie lepiej na profilu profesjonalnym.

Zastrzeżenie: Ten artykuł nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna. Ma jedynie charakter informacyjny i edukacyjny.

Zobacz także:

Szukasz alternatywy? Sprawdź nasze porównania brokerów

DEGIRO

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021

Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Minimalny depozyt:

€0.01

Inwestowanie może być opłacalne, ale nie jest wolne od ryzyka


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!