ROCE: Co to jest, wzór i jak obliczyć?

ROCE (zwrot z zaangażowanego kapitału) jest wskaźnikiem finansowym, który ocenia rentowność i efektywność kapitałową firmy. Zasadniczo, wskaźnik ten może dostarczyć cennych informacji na temat tego, jak dobrze firma generuje zyski ze swojego kapitału.

roce wskaznik

ROCE: Wskaźnik wydajności inwestycji

ROCE (Return On Capital Employed), czyli zwrot z zaangażowanego kapitału, jest miarą wyników ekonomicznych, która analizuje efektywność i rentowność inwestycji kapitałowych firmy. W sektorach o wysokiej kapitałochłonności, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i telekomunikacyjne, wskaźnik ROCE jest szczególnie przydatny do porównywania wyników osiąganych przez poszczególne spółki.

Wskaźnik ROCE uwzględnia zadłużenie i kapitał własny, w przeciwieństwie do innych wskaźników podstawowych, takich jak zwrot z kapitału własnego (ROE), który ocenia tylko zyski związane z kapitałem własnym. Wskaźnik może pomóc zrównoważyć analizę wyników finansowych firm, które mają znaczne zadłużenie. Jest on uważany za jeden z najważniejszych wskaźników rentowności i jest często wykorzystywany przez inwestorów do określenia, czy dana firma jest dobrą inwestycją.

Co to jest EBIT (zysk przed odsetkami i podatkami)?

EBIT (earnings before interest and taxes) jest miarą rentowności firmy. Innymi słowy, EBIT to przychody minus koszty z wyłączeniem podatków i odsetek. Wskaźnik EBIT jest również nazywany zyskiem operacyjnym lub zyskiem przed odsetkami i podatkami.

EBIT jak obliczyć

EBIT firmy jest obliczany poprzez uwzględnienie kosztów produkcji i kosztów operacyjnych, w tym wynagrodzeń pracowników. Pozycje te są następnie odejmowane od przychodów.

Oto kroki jak obliczyć EBIT:

  1. Z rachunku zysków i strat weź przychody lub wartość sprzedaży.
  2. Zysk brutto można obliczyć, odejmując koszt sprzedanych towarów od przychodów lub sprzedaży.
  3. Aby określić EBIT, odejmij koszty operacyjne od zysku brutto.
Wzór wygląda następująco:
EBIT = przychody – koszty ogólne – koszty operacyjne

Lub

EBIT = zysk netto + odsetki + podatki

gdzie:
koszty ogólne = Koszt sprzedanych towarów (Cost of goods sold)

Jak obliczyć ROCE?

Teraz jak już wiemy jak obliczyć EBIT zobaczmy jak wygladą formuła roce. Biorąc pod uwagę formułę obliczeniową, wystarczy uzyskać niezbędne dane, tj. EBIT i zainwestowany kapitał, a następnie zastosować formułę dzieląc EBIT przez zainwestowany kapitał.

ROCE = EBIT / zaangażowany kapitał, gdzie „EBIT” = zysk przed kosztami finansowymi i podatkami, a „zaangażowany kapitał” = aktywa ogółem – zobowiązania krótkoterminowe.

Gdzie:

EBIT (earnings before interest and taxes) to zysk przedsiębiorstwa, z wyłączeniem kosztów odsetkowych i podatkowych.

Zaangażowany kapitał – całkowita kwota kapitału własnego zainwestowana w przedsiębiorstwo.

W większości przypadków, zaangażowany kapitał jest obliczany jako suma aktywów minus zobowiązania krótkoterminowe lub jako aktywa trwałe plus kapitał obrotowy.

Jak interpretować?

Co zrobić z efektem końcowym? Wynik będzie wartością ekonomiczną, co oznacza, że jeśli używasz danych w euro, wynik będzie w euro. W skrócie, ostateczna liczba odpowiada ilości (na przykład) euro zarobionych przez firmę na każde zainwestowane euro.

Jak interpretować ROCE?

Załóżmy, że rozpatrujemy fikcyjną spółkę A, która ma 1 000 000 EUR dochodu operacyjnego netto, 800 000 EUR aktywów i 100 000 EUR zobowiązań.

W tym przypadku „zainwestowany kapitał” = aktywa – pasywa = 800.000 – 100.000 = €700.000

ROCE = EBIT / zainwestowany kapitał = 1.000.000 / 700.000 = €1,43

Oznacza to, że firma A zarabia około 1,43 euro na każde euro inwestycji.

Oczywiście, ROCE nie jest proporcjonalne do „wielkości” firmy. W rzeczywistości możemy obliczyć ROCE biorąc pod uwagę bardzo małą fikcyjną firmę B, z 1.000 euro dochodu operacyjnego netto, 100 euro aktywów i 10 euro zobowiązań.

W tym przypadku „zainwestowany kapitał” = aktywa – pasywa = 100 – 10 = 90 EUR

ROCE = EBIT / zainwestowany kapitał = €1.000 / 90 = €11,1

Oznacza to, że firma B zarabia około 11,1 euro na każde zainwestowane 1 euro.

Użyteczność wskaźnika

Wskaźnik ten może być bardzo przydatny w ogóle, ale jest niezbędny, gdy masz wątpliwości, w którą spółkę zainwestować i masz kilka do wyboru.

Indeks odzwierciedla, jak dobrze firma wykorzystuje swoje pieniądze. Inwestorzy mogą wykorzystać to do postawienia na firmę, która inwestuje najlepiej jak potrafi, a nie taką, która dokonuje złych wyborów.

Oczywiście, „złe wybory” należy traktować z przymrużeniem oka, ponieważ niższy ROCE wskaźnik może być oznaką mądrzejszych i bezpieczniejszych wyborów.

ROE vs Roce

Zwrot z kapitału własnego (ROE) i zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) są wskaźnikami finansowymi używanymi do pomiaru efektywności operacyjnej firmy i jej potencjału do przyszłego wzrostu. Wskaźniki te są często stosowane razem, aby zapewnić pełny obraz wyników firmy.

Zwrot z kapitału własnego (ROE) określa, jaka część dochodu netto jest zwracana udziałowcom jako wartość. Dzięki tej formule inwestorzy i analitycy są w stanie określić, jak efektywnie firma generuje zyski w oparciu o fundusze, które akcjonariusze zainwestowali w spółkę.

ROE oblicza się za pomocą następującego równania:

ROE = przychody netto / kapitał własny

Wniosek

ROCE jest z pewnością ważną miarą, która może się bardzo przydać, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się zainwestować znaczną sumę pieniędzy w jedną z dwóch spółek.

Zwrot z inwestycji jest więc czymś, o czym należy pamiętać, ale należy również pamiętać o uwzględnieniu innych czynników, takich jak miejsce, w którym dana firma inwestuje.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!