Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jedną z cech definiujących człowieka i odróżniających go od innych zwierząt jest sposób, w jaki żyje on w społeczeństwie, budując wspólnotę opartą na normach i wartościach. Jednym z filarów tej wspólnoty jest społeczeństwo obywatelskie, które wraz z filarem kulturowym jest odpowiedzialne za fizyczny i psychiczny dobrostan swoich obywateli, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

spoleczna odpowiedzialnosc

W ostatnich latach wzrasta świadomość społecznego znaczenia ludzi i firm dla przyszłości społeczności. Szczególnie te ostatnie, ze względu na decydujący wpływ, jaki wywierają na ludzi, gospodarkę lub daną miejscowość. To właśnie w tym kontekście pojawiła się koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (zwana również potocznie CSR), która ma na celu jeszcze większe zaangażowanie firm w rozwój społeczności, w których działają.

Co to jest odpowiedzialność społeczna?

Odpowiedzialność społeczna jest zatem rozumiana jako sytuacja, w której przedsiębiorstwo, w sposób całkowicie dobrowolny, przyjmuje aktywną, świadomą i odpowiedzialną postawę społeczną, w celu stworzenia polityki dobrobytu społecznego dla swoich bezpośrednich i pośrednich odbiorców. Należy podkreślić, że tylko działania podejmowane dobrowolnie są rozumiane jako społeczna odpowiedzialność firmy, ponieważ nie są brane pod uwagę działania przymusowe, określone przez rząd lub stymulowane przez bodziec zewnętrzny.

Należy również zauważyć, że pojęcie odpowiedzialności społecznej nie powinno być mylone z filantropią czy dobroczynnością. Społeczna odpowiedzialność jest raczej strukturalnym i systemowym zachowaniem oraz polityką, która ma na celu ciągłą poprawę zachowania danej firmy w jej relacjach ze współpracownikami, pracownikami, społecznością, w której działa oraz partnerami instytucjonalnymi. Nie da się tego oddzielić od zrównoważonego rozwoju, ponieważ oba te pojęcia idą ze sobą w parze, choć są też odrębne.

Jakie istnieją rodzaje odpowiedzialności społecznej?

Odpowiedzialność społeczną można podzielić na trzy kategorie, biorąc pod uwagę jej cechy, wymagania i beneficjentów. Pierwszym z nich jest właśnie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, o której już mówiliśmy, a której celem jest tworzenie i rozwijanie strategii przynoszących korzyści społeczeństwu i ogólnie społeczności, w której działają.

Bardzo podobna do CSR jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, która jest również powszechnie znana pod skrótem CSR. Ma to na celu włączenie etyki do zawodowych i biznesowych zachowań firm, w celu poprawy jakości życia ich pracowników i ich rodzin. CSR ma szerszy zasięg, ale stara się bezpośrednio wpływać na otoczenie biznesowe.


Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią jest Społeczna Odpowiedzialność Ekologiczna lub po prostu RSA. Jest to kolejny sposób na bycie społecznie odpowiedzialnym, ale z wyłącznym naciskiem na środowisko. Innymi słowy, firmy starają się wdrażać i rozwijać strategie i działania, które przynoszą korzyści społeczeństwu z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Przykłady praktyczne

Niestety, wciąż nie ma uniwersalnej i wyczerpującej definicji tego, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W Europie Komisja Europejska rozumie na przykład, że odpowiedzialność społeczna obejmuje wszystko, co ma związek z praktykami pracy, które promują dobrobyt pracowników poprzez promowanie praw człowieka, praw pracowniczych, integracji i różnorodności, równości płci oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Ponadto, wszystkie kwestie związane z ochroną środowiska, takie jak bioróżnorodność, zmiany klimatyczne i wszystko, co promuje efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, jest również rozumiane jako CSR. Są też inne równie oczywiste przykłady, takie jak walka z korupcją, zaangażowanie społeczności i jej odpowiedni rozwój, włączenie osób o mniejszych szansach lub w warunkach wykluczenia społecznego lub segregacji i oczywiście interesy konsumentów.

Możemy podać kilka praktycznych przykładów, które ułatwią zrozumienie czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Weźmy pod uwagę firmę tekstylną, która stara się zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne poprzez stosowanie surowców mniej zanieczyszczających i pochodzących z recyklingu – to właśnie przykład CSR. Albo firma, która zachęca swoich pracowników do wolontariatu, albo poprzez promowanie dni poświęconych projektom społecznym, albo poprzez ułatwianie tego związku między pracownikami a społeczeństwem obywatelskim – to również jest przykład CSR.

Znaczenie odpowiedzialności społecznej

Odpowiedzialność społeczna jest zatem bardzo ważna z etycznego i humanistycznego punktu widzenia, ponieważ mówimy o podstawowych wartościach ludzkich. Istnieje jednak wiele innych aspektów, w których społeczna odpowiedzialność powinna być priorytetem dla firm.

Główny z nich ma związek z tym, że konsumenci są coraz bardziej świadomi. Ostatnie badania pokazują, że ponad 50% respondentów jest skłonnych zapłacić więcej za dany produkt lub usługę, jeśli pochodzi ona od marki odpowiedzialnej społecznie. Widzisz, współczesnemu konsumentowi nie wystarczają tylko słowa, musi zobaczyć zmiany na własne oczy.


Odpowiedzialność społeczna jest zatem czynnikiem konkurencyjności na dzisiejszym globalnym rynku. I choć globalizacja otworzyła przed firmami drzwi do nowych możliwości osiągnięcia sukcesu w biznesie, przyniosła im również nowe wyzwania związane z modernizacją i wyróżnieniem się na tle ostrej konkurencji, jaka panuje na rynku międzynarodowym.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!