IPO: co to jest Pierwsza Oferta Publiczna?

Initial Public Offering jest skrótem od akronimu IPO, który w języku polskim oznacza „Pierwsza Oferta Publiczna”. Jest to uregulowany prawnie instrument, w którym spółka lub firma, która zamierza po raz pierwszy wejść na giełdę, oferuje swoje akcje publicznie lub ewentualnym inwestorom zainteresowanym akcjami samej spółki.

Co to jest Pierwsza Oferta Publiczna?

Pod względem technicznym emitent będzie musiał zorganizować operację z uwzględnieniem zasad ustawy o konsolidacji finansowej, której celem jest zapewnienie przejrzystości informacji dla odbiorców oferty. Ponadto, spółka, która zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną, musi przekazać Krajowej Komisji ds. Spółek i Giełdy Papierów Wartościowych zawiadomienie ostrożnościowe określające wszystkie cechy oferty. Musi przy tym wymienić wszystkie podmioty, które będą brały udział w operacji i określić rolę każdego z nich.

Ponadto, Spółka musi sporządzić ulotkę informacyjną zgodnie z propozycją wskazaną przez GPW. Podmiotami biorącymi udział w tym manewrze są więc:

Emitent, globalny koordynator, sponsor, specjalista, doradca finansowy, kancelarie prawne oraz członkowie konsorcjum plasującego.

Proces dopuszczenia do obrotu giełdowego trwa od 4 do 6 miesięcy, w trakcie których występują naprzemiennie fazy planowania, sporządzania prospektu emisyjnego i dokumentacji obowiązkowej do notowań, dopuszczenia do notowań, tworzenia konsorcjum plasującego, działań marketingowych, road show, budowania księgi popytu, plasowania i późniejszego obrotu. 

Sposoby składania ofert

Oferta może składać się z trzech trybów

1. Poprzez O.P.S., czyli Publiczną Ofertę Subskrypcyjną, która jest operacją, poprzez którą spółka oferuje inwestorom nowo wyemitowane akcje, przed podwyższeniem kapitału. Nowo emitowane papiery wartościowe mogą być przeznaczone dla ogółu inwestorów lub tylko dla inwestorów instytucjonalnych. Mogą również być zarezerwowane dla kilku wybranych podmiotów. O.F.S. dla klientów indywidualnych lub ogółu społeczeństwa może przewidywać akcje zarezerwowane dla określonych kategorii, np. pracowników spółki.

2. Poprzez O.F.S. (Public Offer for Sale). Umożliwia sprzedaż istniejących akcji posiadanych przez akcjonariuszy: tzn. spółka oferuje inwestorom wszystkie lub część akcji z prawem głosu. Mogą one być oferowane ogółowi inwestorów lub inwestorom instytucjonalnym albo zarezerwowane dla ograniczonej liczby wybranych podmiotów.

3. Poprzez Publiczną Ofertę Sprzedaży i Subskrypcji. Jest połączeniem O.P.S. i O.F.S. i jest rzadkim typem: gdzie oferowane są zarówno już wyemitowane akcje, jak i nowo wyemitowane. Różnica między OFS a OPS polega zasadniczo na generowanych wpływach do spółki.

Pierwsza Oferta Publiczna: Korzyści

Istnieją korzyści ekonomiczne, które można podzielić na:

Korzyści finansowe:

– Korzyści te mają charakter księgowy, ponieważ spółka notowana na giełdzie ma więcej gwarancji dotyczących zadłużenia;

– Kolejną zaletą jest to, że spółki notowane na giełdzie mają łatwiejszy dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka;

– Kolejną zaletą jest to, że spółki giełdowe mają łatwiejszy dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka.

– Opodatkowane akcje mogą być wykorzystane w przyszłych działaniach strategicznych spółki do dalszych fuzji i przejęć. Również wykorzystanie akcji może być wykorzystane do zachęcenia pracowników spółki do udziału w kapitale zakładowym poprzez wniesienie akcji.

Sprawdź także:

Korzyści operacyjne:

– IPO zachęca do wejścia nowych akcjonariuszy prywatnych, zwłaszcza instytucjonalnych, którzy mogą współpracować w operacyjnym zarządzaniu spółką;

– IPO może również stanowić bodziec marketingowy do poszerzenia rynku zbytu;

– Jest to narzędzie służące do poświadczania jakości firmy w oczach osób trzecich, takich jak klienci i dostawcy.

Korzyści organizacyjne:

– Usprawnienie przepływu informacji w firmie, aby lepiej sprostać wymaganiom informacyjnym wobec rynku.

Pierwsza oferta publiczna: Wady

  1. Zarządy pod wpływem napływających akcjonariuszy:

Nowi akcjonariusze będą chcieli wyrazić swoją opinię na temat wyborów dokonywanych przez spółkę, której zaufali, wkładając w nią kapitał, co wywiera dodatkową presję na zarząd, który będzie zmuszony rozważyć wpływ swoich decyzji na ostateczną cenę akcji spółki notowanej na giełdzie;

  1. Publicznie ujawnione sprawozdania finansowe faworyzujące konkurencję:

Przejrzystość finansowa, z bilansami, które muszą być podawane do publicznej wiadomości w szczegółach. Przynosi to dobrowolny i obowiązkowy wywiad przemysłowy dla firmy, faworyzując tych konkurentów.

  1. Koszty IPO:

Koszty IPO oceniane są zarówno w kategoriach pieniężnych (banki inwestycyjne żądają do 7% wpływów), jak i w kategoriach czasu poświęconego przez zarząd na przygotowanie dokumentów i wybór tzw. underwriterów.

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 81% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!