Czym jest Teoria Fal Elliotta?

Fale Elliota, stworzone przez Ralpha Nelsona Elliota w 1934 roku, są jednym z najbardziej znanych narzędzi analizy technicznej. W skrócie możemy powiedzieć, że Teoria Fal Elliotta to teoria analizy technicznej wykorzystywana do opisu ruchów cenowych na rynku finansowym.

Fale Elliotta w analizie technicznej

Elliott Wave Theory to teoria analizy technicznej używana do opisu ruchów cenowych na rynku finansowym. Teoria ta została opracowana przez Ralpha Nelsona Elliotta po zaobserwowaniu i zidentyfikowaniu powtarzających się wzorów fal fraktalnych. Fale można zidentyfikować w ruchach cen akcji i zachowaniach konsumentów. Inwestorów szukających zysków z trendu rynkowego można by określić jako „płynących na fali”. Duży i silny ruch właścicieli domów w celu wymiany dotychczasowych kredytów hipotecznych na nowe na lepszych warunkach nazywany jest falą refinansowania.

Teoria Fal Elliotta: Kluczowe pojęcia

 • Teoria fal Elliotta jest formą analizy technicznej, która poszukuje długoterminowych powtarzających się wzorców cenowych związanych z trwałymi zmianami w sentymencie i psychologii inwestorów.
 • Teoria ta identyfikuje fale impulsywne, które ustanawiają wzór oraz fale korekcyjne, które przeciwstawiają się szerszemu trendowi.
 • Każdy zestaw fal jest zagnieżdżony w szerszym zestawie fal, które przylegają do tego samego korekcyjnego lub impulsowego wzoru, który jest opisywany jako fraktalne podejście do odwrócenia.

Czytaj także:

Czym jest teoria fal Elliotta?

Teoria ta została opracowana przez Ralpha Nelsona Elliotta w 1930 roku. Po tym jak został zmuszony do przejścia na emeryturę z powodu choroby, Elliott potrzebował czegoś, co zajęłoby jego czas i zaczął studiować 75 lat rocznych, miesięcznych, tygodniowych, dziennych i samodzielnie wykonanych godzinnych i 30-minutowych wykresów różnych indeksów.

Teoria ta zyskała rozgłos w 1935 roku, kiedy to Elliott dokonał zaskakującej przepowiedni funduszu akcyjnego. Od tego czasu stała się podstawą dla tysięcy zarządzających portfelami, traderów i prywatnych inwestorów.

Elliott nakreślił konkretne zasady rządzące tym, jak identyfikować, przewidywać i wykorzystywać te wzorce fal. Te książki, artykuły i listy zostały zebrane w arcydziele R.N. Elliotta, wydanym w 1994 roku. Elliott Wave International jest największą na świecie niezależną firmą zajmującą się analizami finansowymi i prognozami rynkowymi, której analizy i prognozy rynkowe oparte są na jego modelu.

Ralph Nelson Elliott ostrożnie podkreślał, że modele te nie dają żadnej pewności co do przyszłych ruchów cenowych, ale zamiast tego służą pomocą w porządkowaniu prawdopodobieństwa przyszłych działań rynkowych. Mogą być one stosowane w połączeniu z innymi formami analizy technicznej, w tym wskaźnikami technicznymi, w celu identyfikacji konkretnych możliwości. Traderzy mogą mieć różne interpretacje struktury Elliott Wave na rynku w danym czasie.

Jak są obliczane Fale Elliotta?

Faza impulsu składa się z pięciu fal (1-5), natomiast faza korekty z trzech fal (a-c). Teoretycznie wygląd cyklu fal Elliota wyglądałby następująco:

W ramach fazy impulsu fale 1, 3 i 5 nazywane są falami impulsu, natomiast fale 2 i 4 to fale korekcyjne. Fale 2 i 4 częściowo korygują ruch fal 1 i 3. Podobnie fale a-b-c korygują fale 1-2-3-4-5. Wykres mógłby być wykreślony do góry nogami, gdyby był to trend spadkowy, z fazą impulsu i fazą korekty (wszystko co zostało powiedziane w tym artykule dotyczy zarówno trendów spadkowych jak i wzrostowych).

Cechy każdej fali Elliota

 • Fala 1: Fala 1 jest pierwszą z całego cyklu fal. Ponieważ teoria Elliot Wave jest ujęta w ramy trendów, wiemy, że fala 1 jest początkiem trendu. Dlatego też, ponieważ jest to pierwsza fala trendu, który jeszcze się nie rozwinął, bardzo trudno jest go rozpoznać. Zazwyczaj jest to najkrótsza fala w ramach fazy impulsowej, a bardzo rzadko jest to fala rozszerzona (najdłuższa fala fazy impulsowej).
 • Fala 2: Fala 2 jest falą, która częściowo koryguje falę 1. Bardzo często zdarza się, że fala 2 koryguje większość ruchu wykonanego przez falę 1, ponieważ wielu inwestorów nadal myśli, że poprzedni trend jest nadal w mocy (widać to wyraźnie na wykresie Mapfre). Jeżeli korekta przekroczy 100% ruchu z fali 1, to będziemy robić zły „wave count” i poprzedni trend nie będzie zakończony.
 • Fala 3: Jest to z reguły najdłuższa fala fazy impulsu i nigdy najkrótsza, ponieważ w trendzie, który już się rozpoczął i jest wyraźny dla inwestorów, obecna fala jest falą 3 i to właśnie wtedy jest najwięcej handlu na korzyść trendu. To właśnie tutaj musimy wziąć pod uwagę również wolumen, którym handlujemy, ponieważ jeśli on towarzyszy to prawdopodobieństwo znalezienia się w tej fali znacznie wzrasta.
 • Fala 4: Podobnie jak fala 2, fala 4 koryguje poprzednią falę, w tym przypadku falę 3. Jest często określana jako najtrudniejsza fala do interpretacji i najbardziej przypadkowa. Czasami cena znajduje się w tej fali przez długi okres czasu, innym razem cena wykonuje ruch boczny.
 • Fala 5: Na rynkach instrumentów pochodnych najdłuższą falą jest zwykle fala 5 zamiast fali 3. Będąc ostatnią falą fazy impulsu, zwykle pokazuje słabości w kontynuacji trendu. Może na to wskazywać niski wolumen lub rozbieżne wskaźniki techniczne. Czasami zdarza się porażka fali 5, gdy tak się dzieje oznacza to, że fala 5 nie jest w stanie przebić się przez poziom fali 3, co skutkuje powstaniem podwójnego wyżu, który może zakończyć się gwałtowną zmianą trendu.
 • Fala A: Coś podobnego występuje w przypadku fali 1. Będąc pierwszą falą nowej fazy, istnieją wątpliwości co do jej prawdziwości i jest ona trudna do zidentyfikowania, ponieważ zwykle jest mylona z odwróceniem obecnego trendu (faza impulsowa).
 • Fala B: Fala B służy do potwierdzenia, że faza impulsu zakończyła się, ponieważ nie powinna przekraczać fali 5. Jest to zazwyczaj fala o niskiej sile, chociaż czasami może osiągnąć poziomy podobne do fali 5, tworząc to, co może być podwójnym sufitem.
 • Fala C: Fala C jest zazwyczaj silniejsza niż fala b, ponieważ zmierza w tym samym kierunku co faza korekcyjna.

Fraktalność fal Elliota

W falach Elliota występuje fraktalność. Oznacza to, że faza impulsu w ramie czasowej np. 1-godzinnej może tworzyć falę 1 w dziennej ramie czasowej. Z kolei uformowanie się fazy korekty w ramie czasowej 1 godziny tworzy falę 2 w dziennej ramie czasowej. Krótko mówiąc, formowanie się kompletnych cykli fal Elliotta w małych odstępach czasowych może oznaczać formowanie się fal w większych odstępach czasowych:

Na powyższym wykresie widzimy kilka cykli fal Elliota. Pierwsza z nich odpowiada falom (1) i (2) górnego cyklu: faza impulsywna odpowiada fali (1), natomiast faza korekcyjna odpowiada fali (2). Powtarza się to w kolejnym cyklu, odpowiadającym falom (3) i (4). Wreszcie fala (5) składa się z fazy impulsowej.

Następnie otrzymujemy korektę (a)-(b)-(c): fala (a) i (c) odpowiadają fazom impulsywnym, natomiast fala (b) odpowiada fazie korekcyjnej. Mamy więc, że cykl fal (faza impulsywna + faza korekcyjna) tworzy dwie fale cyklu o dłuższym czasie trwania.

Teoria Fal Elliotta: Zalecenia i zasady

Widzieliśmy już, czym są fale Elliota, fazy występujące w ramach cyklu falowego oraz fraktalność w tworzeniu fal. Czy jednak muszą one spełniać jakieś normy? Aby zatwierdzić formację cyklu lub fali, musimy wziąć pod uwagę trzy fundamentalne zasady. Dla wyjaśnienia zasad załóżmy, że jesteśmy w trendzie wzrostowym:

 • Fala 2 nie może zakończyć się poniżej punktu, w którym rozpoczyna się fala 1. Jeśli tak się stanie, nie mamy do czynienia z cyklem fal Elliota. Rynek zresztą nie zawsze robi cykle falowe, ale w trendach jest prawdopodobne, że jeśli są one rysowane, to łatwiej je później rozpoznać.
 • Fala 4 nigdy nie powinna wrócić do punktu spadku poniżej fali 1. Innymi słowy, fala 4 nie może wrócić do 100% fali 3.
 • Fala 3 nigdy nie powinna być najkrótszą falą. W rzeczywistości bardzo często zdarza się, że jest ona najdłuższa. Również powinna zakończyć się powyżej fali 1. Istnieją dalsze zalecenia dotyczące prowadzenia dobrego wave count. Niektóre z tych zaleceń to:
 • Przedłużenie: przynajmniej jedna z trzech fal musi mieć przedłużenie ceny znacznie większe niż dwie pozostałe. Jak widzieliśmy, to zwykle fale 3 i 5 są dłuższe. Różnica jednej fali impulsu od dwóch pozostałych musi być oczywista. Policzenie trzech równych lub bardzo podobnych fal oznacza, że prawdopodobnie źle liczymy. Dotyczy to również czasu trwania, w jakim każda fala się tworzy.
 • Podobieństwo: Mówiliśmy już o fraktalności fal. Aby nie mylić fal o różnym stopniu, zaleca się, aby fala korekcyjna osiągnęła co najmniej 38% ceny i czasu poprzedniej fali.
 • Naprzemienność: Fale korekcyjne fazy impulsywnej (Fale 2 i 4) powinny być jak najbardziej różne, zarówno pod względem kształtu, % poprawności, jak i czasu trwania.
 • Channelling: Linia trendu wyznaczona przez szczyty fal 2-4. Linia ta musi zostać przełamana w czasie krótszym niż potrzeba na uformowanie fali 5, w przeciwnym razie wave count byłby nie do przyjęcia.

Jak fale Elliotta są wykorzystywane w tradingu?

Elliott nakreślił typowy kształt fali akcji na rynku, huśtawki z ich powiązanymi pullbackami (lub rajdami downtrendowymi) o następującej konstrukcji i nazwał każdą falę:

Te rysunki pozwalają nam określić, w której fazie jesteśmy. Od fal 1 do 5 jesteśmy w pullbacku z głównym trendem z pullbackami w falach 2 i 4. W falach opisanych literami jesteśmy w fazie korekcyjnej w kierunku linii trendu.

Są chwile, kiedy wzór Elliotta wygląda dobrze na wykresach i są chwile, kiedy nie. Wiele razy wygląda na to, że tak jest, ale nie jest.

Elliott określił zestaw geometrycznych zasad, jak zidentyfikować każdą falę. Na przykład fala 3 musi być najdłuższa z fazy trendu.

Pomaga nam to, kiedy myślimy, że rozpoznaliśmy swing, zaraz po pierwszym pullbacku (fala 2), mieć wyższe oczekiwania niż normalnie i przedłużyć handel nieco dłużej z pewną pewnością siebie.

Z drugiej strony, gdy wydaje nam się, że próbujemy wykorzystać falę 5 (ostatnią dobrą), musimy być gotowi do wyjścia przy najmniejszym sygnale ostrzegawczym. Doprowadziłoby to do dalszej korekty naszego przystanku lub osiągnięcia najbliższego celu.

Podsumowując, interesuje nas głównie pogoń za falą 3, a także falami 1 i 5. Ze wszystkich pozostałych, dopóki handlujemy na korzyść trendu, powinniśmy zostawić je w spokoju (w tym falę B). Nie próbuj wykorzystywać pośrednich pullbacków. Może to doprowadzić do dużych strat.

Znacznie lepiej jest sprzedawać (krótko) fale -1, -3 i -5 niż fale 2, 4, A lub C.

Podsumowując:

Aby uznać falę Elliotta za ważną, musimy pamiętać o tych zasadach:

 • Fala numer 1 jest długa.
 • Fala korekcyjna numer 2 jest krótsza niż fala 1.
 • Fala 3 jest dłuższa niż fala 1.
 • Fala 4 jest krótsza niż fala 3.
 • Fala 5 jest tej samej wielkości co fala 1.

W skrócie, łatwo jest zauważyć już uformowaną falę Elliotta widząc 5 fal i trzecią będącą dłuższą od pozostałych.

Fale Elliotta mają 3 impulsy, które są dłuższe niż retrakcje.

Jeśli widzimy duże pchnięcie, a następnie korektę, możemy wywnioskować, że możemy patrzeć na falę Elliotta, a zatem wywnioskować, że fala 3 będzie długa i przewidzieć mniej więcej, gdzie cena może się udać.

Ponadto, jeśli widzimy już tworzące się 3 fale, wiemy, że nadchodzi korekcyjna fala 4, a następnie tworzy się ostatnia fala 5.

Jeśli widzimy falę Elliotta już uformowaną z 5 fal, możemy wnioskować, że nadchodzi korekta ABC.

Teoria Fal Elliotta

Fale Elliotta i ciąg Fibonacciego w tradingu

Przedłużenia i korekty Fibonacciego wnoszą nieco matematycznego sensu do teorii fal Elliotta i pomagają zidentyfikować miejsca, w których możliwy jest handel.

Powszechne jest wykorzystywanie liczb Fibonacciego w tradingu do wchodzenia w korekty, ale można również stosować rozszerzenia.

Korekta ruchu ma miejsce wtedy, gdy cena porusza się wbrew wcześniejszemu trendowi.

W przypadku Elliott Waves możemy wykorzystać korekty do określenia miejsca wystąpienia fali impulsywnej 3 w ramach większego ruchu.

Kiedy już zidentyfikujemy początek fali 1 i fali 2, będziemy mogli określić punkty, w których cena powinna się zatrzymać. Obszary te pokrywałyby się z poziomami Fibonacciego, 38.2, 50 lub 61.8.

Fale Elliota

W tych wyznaczonych obszarach i przy użyciu wskaźników technicznych lub świec japońskich możemy odkryć początek fali 3, pozycjonując się po stronie rynku.

Podobnie, możemy użyć rozszerzeń Fibonacciego, aby określić jak daleko może zajść fala 3 i ustanowić zysk.

Najczęstsze poziomy rozszerzenia to 100, 138.2 i 161.8, które w zależności od siły ruchu i fali (3 lub 5) możemy szacować, że pójdzie dalej lub bliżej.

Zazwyczaj fala 3 jest największa, a fale 1 i 5 najmniejsze w ruchu impulsowym.

Przeczytaj także:

Teoria Fal Elliotta: Wnioski

Wykazano, że jeśli postawimy kilku analityków do identyfikacji trendu na podstawie Fal Elliota, żaden z nich nie zgodzi się ze swoimi wyliczeniami, niezależnie od tego, jak bardzo są ekspertami w tej teorii.

Pokazuje to, że jest to teoria dość subiektywna i trudna do zastosowania.

Ma kilka ciekawych punktów, takich jak identyfikacja głównych fal impulsowych, których fale zwrotne zbiegają się z ważnymi poziomami Fibonacciego i mogą pomóc nam oszacować, jak wiele momentum nam pozostało.

Natomiast, rozpoznanie pełnego cyklu wymaga dużo pracy i być może należy spędzić ten czas na dogłębnym skanowaniu rynku.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!