Co to jest analiza fundamentalna? Strategie handlowe

W tym poście dowiesz się czym jest analiza fundamentalna poprzez oszacowanie wartości godziwej akcji. Przyjrzymy się również strategiom handlowym z nią związanym.

Na czym polega analiza fundamentalna akcji?

Analiza fundamentalna to rodzaj analizy finansowej, która umożliwia obliczenie realnej wartości akcji (i innych instrumentów) danej spółki oraz ustalenie prognoz dotyczących ich przyszłego rozwoju. Została wprowadzona przez Benjamina Grahama (znanego jako dziekan Wall Street) i Davida Dooda w 1934 roku.

W skrócie, analiza fundamentalna w tradingu dąży do ustalenia teoretycznej wartości akcji (ceny docelowej) spółki, a tym samym do przewidzenia przyszłego zachowania rynku akcji. Opiera się ona na szczegółowym badaniu wszystkich dostępnych informacji ekonomicznych i finansowych dotyczących przedsiębiorstwa (bilans, rachunek zysków i strat, wskaźniki finansowe itp.), jak również informacji dotyczących sektora i sytuacji gospodarczej. Innymi słowy:

 • Jeżeli wartość teoretyczna akcji spółki jest wyższa od jej ceny rynkowej (ceny akcji), to spółkę uznaje się za niedowartościowaną i zaleca się jej zakup, gdyż obie wartości powinny być zbliżone.
 • I odwrotnie, jeśli firma jest poniżej swojej wartości rynkowej, uważa się ją za przewartościowaną i zaleca się jej sprzedaż.

Zobacz także:

Analiza fundamentalna: Przykład

Analiza fundamentalna może być stosowana do oceny różnych instrumentów handlowych, takich jak akcje, indeksy, waluty i towary. W handlu akcjami, analiza fundamentalna jest wykonywana w celu oceny czynników takich jak wyniki spółki, wiadomości, warunki branżowe i inne.

Weźmy przykład tradera, który wykorzystuje analizę fundamentalną jako część swojej strategii handlowej i próbuje określić kierunek, w jakim podążą akcje linii lotniczych w najbliższych dniach, tygodniach lub miesiącach. Aby to zrobić, musi wziąć pod uwagę takie czynniki jak koszt ropy, dane dotyczące turystyki, a nawet zawirowania polityczne, które mogą wpłynąć na podróże w sektorach, w których działa linia lotnicza.

Jakie dane są wykorzystywane w analizie fundamentalnej akcji?

Najpopularniejszą z tych analiz jest analiza fundamentalna akcji. W tym celu konieczne jest rozważenie dwóch rodzajów danych:

 1. Dane mikroekonomiczne: są to dane odnoszące się do samej spółki, takie jak PER, CashFlow, EBITDA, dywidendy, wartość księgowa lub dane, które bezpośrednio i indywidualnie dotyczą badanej spółki.
 2. Dane makroekonomiczne: dane dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej, np. stopa bezrobocia, pozwolenia na budowę, PKB, sprzedaż detaliczna.

Jeśli chodzi o najlepsze dane mikroekonomiczne, znajdziesz następujące wskaźniki analizy fundamentalnej:

 • Wskaźnik PER (Price-to-Earnings Ratio) wskazuje, ile razy cena akcji zawiera roczne zyski (lub przepływy pieniężne) odpowiadające tej samej akcji. Pozwala ona sprawdzić, czy cena akcji jest wyższa lub niższa od jej wartości wewnętrznej.

PER= P/EPS

 • Zysk na akcję (EPS) wskazuje zysk w euro, jaki dała każda akcja w danym roku; oblicza się go dzieląc zysk netto spółki przez liczbę akcji. Dlatego im wyższy zysk na akcję, tym niższy PER, co oznacza, że będzie to znacznie atrakcyjniejsza inwestycja. PER równy 4 oznacza, że inwestycja zwróci się w ciągu 4 lat, więc im niższy tym lepiej.

Wskaźnik Cena do wartości księgowej (PCW) mierzy stosunek ceny akcji do wartości aktywów netto (nie uwzględnia pojęcia rentowności).

PVC= Cena za akcję / Kapitał własny na akcję

PVC= Kapitalizacja rynkowa / Kapitał własny

 • Innymi słowy, jeśli wskaźnik ten jest mniejszy od jedności, to cena akcji danej spółki jest niższa od jej wartości wewnętrznej, więc wskazane byłoby kupno. Dlatego, w przeciwieństwie do PER, im niższy wskaźnik, tym lepiej dla inwestora.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa to dokument, który pokazuje sytuację finansową firmy (czy jest ona w zysku czy w stracie i jakie są przyczyny tego wyniku). W celu jego obliczenia rozdziela się różne przychody i koszty i wyróżnia się dwie części:

 • Zysk operacyjny: jest obliczany jako różnica między przychodami ze sprzedaży (bez zwrotów i rabatów) a kosztami operacyjnymi.
 • Wynik finansowy: jest obliczany jako różnica między przychodami i kosztami finansowymi.

Najważniejsze liczby w rachunku zysków i strat są następujące:

 1. Zysk operacyjny (EBIT);
 2. Marża operacyjna brutto (EBITDA, mierzy zdolność do uzyskania przychodów w celu reinwestowania w sam biznes);
 3. Przychody (sprzedaż towarów i usług);
 4. Zysk brutto (zysk operacyjny powiększony o pozostałe przychody finansowe i nadzwyczajne);
 5. Zysk netto (zysk brutto po opodatkowaniu).

Mnożnik przepływów pieniężnych mierzy zasoby generowane przez przedsiębiorstwo; nie uwzględnia amortyzacji i rezerw, bo choć są to straty, nie generują wypływów pieniężnych. Jest on podobny do wskaźnika PER, ponieważ im jest on niższy, tym tańsze będą akcje.

Cena akcji / Przepływy pieniężne na akcję

Książki o analizie fundamentalnej

Aby nauczyć się robić analizę fundamentalną, można znaleźć na rynku kilka książek. Polecamy jedne z najlepszych książek o analizie fundamentalnej:

 • Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements: The Search for the Company with a Durable Competitive Advantage
 • Mastering Fundamental Analysis: Trade with the Best: kompletny przewodnik do interpretacji sprawozdań finansowych. Poznaj wszystkie sekrety inwestowania na rynkach finansowych z wykorzystaniem technik giełdowych i forex.
 • Di Muro, Alberto: MakroFinance. Inwestowanie na rynkach finansowych z wykorzystaniem podstaw makroekonomicznych.

Analiza fundamentalna w handlu

Możesz inwestować za pomocą analizy fundamentalnej na następujące sposoby:

 • Badanie i porównywanie sprawozdań finansowych za różne okresy, rynku aktywów i ogólnego stanu firmy, monitorowanie informacji i wiadomości o niej, w celu uzyskania szacunku przyszłej rentowności.
 • Consensus-based (zbiór opinii o spółce wydawanych przez profesjonalnych analityków, zwykle zbieranych i rozpowszechnianych przez firmy specjalizujące się w informacjach finansowych, takie jak Reuters).
 • Wykorzystaj konsensus jako punkt wyjścia do własnych weryfikacji i opracowań.

Analiza fundamentalna dla handlu online jest bardzo przydatna w przypadku inwestycji średnio- i długoterminowych. Jeśli trader preferuje inwestycje krótkoterminowe, powinien mieć świadomość, że ta metoda jest mniej wiarygodna. Co więcej, niektórzy brokerzy online oferują usługi analizy fundamentalnej zintegrowane ze swoimi platformami.

Przeczytaj także:

Polecamy także:

Analiza techniczna i analiza fundamentalna

Podstawą jest rozróżnienie analizy technicznej od analizy fundamentalnej, nie bez znaczenia jest fakt, że analizy te wzajemnie się uzupełniają, gdyż analiza fundamentalna wskazuje, jak pozycjonować dany papier wartościowy, natomiast analiza techniczna wskazuje, kiedy (jeśli stosuje się obie, strategie są pełniejsze i skuteczniejsze).

Teraz niektóre z różnic między tymi analizami to.

Analiza fundamentalna

 • Zapewnia globalny widok.
 • Analizuje wszystkie rodzaje informacji.
 • Jest to filtr pozwalający określić, w jakie sektory i rynki należy inwestować.
 • W jaką spółkę zainwestować.
 • W perspektywie średnio- i długoterminowej.
 • Umożliwia określenie reakcji rynku na podstawie analizowanych danych.

Analiza techniczna i/lub analiza wykresów

 • Identyfikuj trendy i handluj zgodnie z nimi.
 • Skupia się na price action.
 • Określa, kiedy inwestować.
 • Krótkoterminowe inwestycje.
 • Ustanawia sygnały wejścia/wyjścia, punkty ochronne (Stop-Loss) oraz punkty realizacji zysków.

Innymi słowy, analiza techniczna jest bardziej skomplikowana niż analiza fundamentalna, ponieważ trzeba się uczyć, jak czytać wykresy. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, gdzie cena rynkowa aktywa nigdy nie jest akceptowana jako prawidłowa i dlatego jest stale korygowana, tutaj chodzi o to, że jest ona zawsze prawidłowa. Dlatego ruchy cenowe będą wyraźnym odzwierciedleniem zachodzących wydarzeń.

Analiza fundamentalna rynku akcji

Jak wspomniano, analiza fundamentalna zwraca dużą uwagę na ogólny stan gospodarki i bada różne czynniki makroekonomiczne, takie jak stopy procentowe, dane o zatrudnieniu, PKB czy relacje geopolityczne. Na przykład, analiza fundamentalna na Forex bada, które wydarzenia mogą wywołać ruchy cen walut, tak aby być przygotowanym i wykorzystać możliwości handlowe.

Innymi słowy, głównym założeniem analizy fundamentalnej, zarówno na Forex, jak i na innych rynkach finansowych, jest to, że cena danego aktywa może odbiegać od jego prawdziwej wartości i będzie miała tendencję do zbliżania się do tej drugiej.

Przeczytaj także:

Wskaźniki analizy fundamentalnej Forex

Najczęściej spotykane wskaźniki, które wpływają na Forex to:

 • Stopy procentowe: dla inwestora Forex stopy procentowe są najlepszym wskaźnikiem fundamentalnym, ponieważ wzrost stóp procentowych zwykle powoduje aprecjację waluty z powodu braku pieniędzy w obiegu.
 • Inflacja: to trwały wzrost ilości pieniądza w obiegu, który z kolei powoduje wzrost cen towarów i usług. Pokazuje on kondycję danej gospodarki.
 • Indeks cen konsumpcyjnych mierzy średnią ważoną cenę koszyka dóbr i usług dla gospodarstw domowych (transport, żywność, opieka medyczna itp.) przy 100 jako wartości bazowej.  Bardzo przydatny na Forexie do pomiaru zmian siły nabywczej konsumentów w wyniku inflacji.
 • Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wskaźnik, który mierzy produkcję bogactwa danego kraju w ciągu roku.

Wskazówka handlowa

Aby dokonać inwestycji z wykorzystaniem analizy fundamentalnej, najczęstszą wskazówką jest dokładne przestudiowanie wykresów cenowych dla każdej inwestycji, która ma być dokonana. Dlatego horyzont czasowy tych wykresów powinien być zgodny z horyzontem czasowym inwestycji, czy to krótko- czy długoterminowym.

Na przykład, jeśli zamierzasz kupić opcję, która wygaśnie za godzinę, nie powinieneś szukać wykresów pokazujących ruch w okresie jednego tygodnia.

Przeczytaj także:

Szukasz brokera do handlu? Sprawdź nasze rekomendacje brokerów

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!