Co to jest insider trading?

Uważany przez niektórych za inteligentną strategię inwestycyjną, insider trading jest przestępstwem i jest bardzo surowo karany. Zobaczmy więc czym jest, dlaczego jest to przestępstwo i na czym polega kara.

Definicja insider tradingu

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że insider trading jest przestępstwem, ale zanim do tego przejdziemy, zobaczmy, czym jest.

Insider trading to praktyka obrotu papierami wartościowymi poprzez wykorzystanie poufnych informacji. Obrót ze znajomością takich informacji jest przestępstwem, ponieważ wykorzystanie jeszcze nieujawnionych informacji stawia tych, którzy je posiadają w wyraźnie korzystnej pozycji, ze szkodą dla innych uczestników obrotu.

Wykorzystanie informacji nie będących jeszcze w domenie publicznej w celu uzyskania przewagi na rynkach finansowych destabilizuje równowagę na rynkach finansowych i dlatego jest ze wszech miar postrzegane jako przestępstwo i może być uznane za insider trading.

Wykorzystanie poufnych informacji w handlu

Informacja jest poufna, jeśli jest specyficzna i ma szczególną treść (nie jest dostępna publicznie); dotyczy instrumentów finansowych i jeśli zostanie podana do wiadomości publicznej, może znacząco wpłynąć na cenę instrumentów finansowych, których dotyczy.

Rodzaje Insider Trading’u:

  • Insiders lub outsiders, którzy inicjują handel swoimi papierami wartościowymi poprzez informacje, które nie są w domenie publicznej, w USA ta nielegalna praktyka jest znana jako nadużycie informacji prywatnej;
  • Insiderzy przystępują do obrotu papierami wartościowymi nie posiadając pounfych informacji. Praktyka ta, znana jako insider trading, jest uznawana za legalną, jednak wiele państw nakłada precyzyjne wymogi sprawozdawcze na przeprowadzane operacje, w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej komunikacji do organów odpowiedzialnych za kontrolę operacji giełdowych.

Kara za insider trading

Jeśli zastanawiasz się, czy ta praktyka jest również nielegalna w Polsce, odpowiedź brzmi: tak.

Prawo polskie uznaje za nielegalne wykorzystywanie tych wrażliwych informacji do bezpośredniego lub pośredniego obrotu papierami wartościowymi. Deklaruje również, że nielegalne jest ujawnianie takich informacji osobom nieuprawnionym oraz sugerowanie lub nakłanianie do określonych transakcji osobom trzecim.

W skrócie, każda osoba, która będąc w posiadaniu informacji poufnych z tytułu członkostwa w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta lub z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub pełnienia funkcji, w tym funkcji publicznej, lub z tytułu pełnienia urzędu:

  • Kupuje, sprzedaje lub podejmuje inne transakcje, bezpośrednio lub pośrednio, na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej, dotyczące instrumentów finansowych z wykorzystaniem takich informacji
  • Ujawnia takie informacje innym osobom poza normalnym wykonywaniem swojego zatrudnienia, zawodu, funkcji lub urzędu;
  • Zaleca lub nakłania innych, na jego podstawie, do przeprowadzenia którejkolwiek z transakcji, o których mowa powyżej.

Inside trading: Przykład

Oto przykłąd: pomyśl o korzyści płynącej z wiedzy, że firma produkująca gry wideo opracowuje grę, która będzie niesamowita, ale nie została jeszcze ogłoszona.

Oczywiście, jeśli dowiesz się o tych faktach i kupisz dużo papierów wartościowych tej spółki, ryzykujesz destabilizację rynku.

Definicja insidera jest bardzo szeroka. Osobą posiadającą informacje poufne może być każda osoba będąca w posiadaniu istotnej informacji niepublicznej, pod warunkiem, że posiadanie to jest konsekwencją posiadania akcji spółki lub pełnienia funkcji (w tym funkcji publicznej), zawodu lub urzędu.

Kiedy insider trading może nie być uznany za przestępstwo?

Ponieważ prawo penalizujące wykorzystywanie informacji poufnych jest tak szerokie, trudno jest zrozumieć lub określić, kiedy wykorzystywanie informacji poufnych może być legalne. Każda osoba posiadająca istotne, niepubliczne informacje o papierze wartościowym powinna powstrzymać się od obrotu tym papierem.

Jeśli jednak informacja ta zostanie pozyskana przypadkowo i poza zakresem naszych obowiązków, może zostać uznana za naturalne zdarzenie inwestycyjne. Na przykład, zwykły inwestor podsłuchuje okazjonalną rozmowę podczas lunchu w kawiarni. W tym przypadku szczęśliwy inwestor mógł skorzystać z informacji, nie ryzykując oskarżenia o takie przestępstwo.

Krótko mówiąc, prawo zawsze będzie oceniać, czy informacja wewnętrzna została ujawniona lub wykorzystana jako akcjonariusz lub pracownik danej spółki.

Wniosek

Podsumowując, należy wiedzieć, że insider trading określa kupno i sprzedaż aktywów finansowych przez osoby lub instytucje, które miały dostęp do poufnych informacji. Informacje te pozwalają jednostkom na zajęcie uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych inwestorów na tym samym rynku, dlatego też, jak wspomniano powyżej, insider trading jest przestępstwem.

Ponadto nie zapominajmy, że podmioty prowadzące badania lub oceny, w tym agencje ratingowe, emitenci tych instrumentów oraz podmioty rekomendujące lub proponujące mediom strategie inwestycyjne, muszą prawidłowo prezentować informacje i je przekazywać.

Na dobre i na złe, świat finansów nie może sobie pozwolić na kosztowną destabilizację gospodarczą, dla której wykorzystanie informacji poufnych jest wyzwaniem. Gdyby tak nie było, ci sami właściciele firm kupowaliby lub sprzedawali papiery wartościowe w odpowiednim czasie i z pewnością doszłoby do kryzysu giełdowego.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje:

Minimalny depozyt:

€100.00

* 81% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!