Czym jest Wskaźnik Cena/Zysk (P/E)?

Wskaźnik Cena/ Zysk (Price-to-Earnings) jest jednym z najważniejszych narzędzi analizy fundamentalnej, używanym przez inwestorów do oceny potencjalnych inwestycji na rynku akcji. Ten wskaźnik stanowi podstawowy element wyceny spółki i pomaga inwestorom zrozumieć, ile są skłonni zapłacić za jednostkę zysku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wskaźnikowi cena/zysk, jego znaczeniu, interpretacji oraz jakie czynniki wpływają na jego wartość.

Wskaźnik cena/zysk (P/E)

Czym jest Wskaźnik Cena/Zysk?

Wskaźnik Cena/Zysk to stosunek aktualnej ceny akcji danej spółki do jej zysku netto na akcję. Wskaźnik P/E, znany również jako stosunek Price to Earnings, jest jednym z najbardziej popularnych i wszechstronnych wskaźników analizy fundamentalnej używany przez analityków, brokerów i inwestorów w procesie oceny potencjalnych inwestycji na rynku akcji. Jest to stosunek między aktualną ceną akcji danej spółki a jej zyskiem netto na akcję. Wyraża się go jako iloraz ceny akcji do zysku netto przypadającego na jedną akcję.

Dlaczego wskaźnik P/E jest istotny?

Wskaźnik cena/zysk dostarcza inwestorom informacji na temat:

 • a) Wyceny akcji: Wyższy wskaźnik P/E wskazuje na większą oczekiwaną przyszłą wzrostową perspektywę spółki, ale może również sugerować przewartościowanie akcji.
 • b) Potencjalnych zwrotów: Spółki z niższym wskaźnikiem P/E mogą być bardziej opłacalne, jeśli osiągają stabilne zyski.

Jak obliczyć Wskaźnik P/E? Wzór

Wskaźnik cena/zysk można obliczyć dzieląc cenę akcji przez zysk netto na akcję. Matematycznie jest to wyrażone jako:

Wskaźnik P/E = Zysk netto na akcję / Cena akcji

Obliczenie Wskaźnika Price-to-Earnings jest stosunkowo proste i wymaga posiadania dwóch danych: ceny rynkowej jednej akcji danej spółki oraz zysku netto przypadającego na jedną akcję.

Gdzie:

 • Cena akcji to wartość rynkowa jednej akcji danej spółki, czyli jej aktualna cena notowana na giełdzie.
 • Zysk netto na akcję to zysk netto wypracowany przez spółkę, który jest podzielony przez liczbę akcji znajdujących się w obiegu.

Przykład obliczenia Wskaźnika cena/zysk:

Załóżmy, że cena jednej akcji spółki wynosi 100 zł, a zysk netto tej spółki w ostatnim roku wynosił 10 zł na jedną akcję. Wówczas Wskaźnik P/E dla spółki XYZ wynosiłby:

Otrzymany wynik 10 oznacza, że inwestorzy są skłonni zapłacić 10-krotność zysku netto za jedną akcję spółki.

Rodzaje Wskaźnika Cena/Zysk

Wskaźnik Cena/Zysk ma kilka różnych wariantów, które można uwzględnić w analizie inwestycyjnej. Główne rodzaje wskaźnika to:

 1. Trailing P/E: Wskaźnik oparty na danych historycznych, który wykorzystuje rzeczywiste zyski netto spółki za miniony okres. Wskaźnik P/E oblicza się poprzez podzielenie ceny jednej akcji przez zysk netto przypadający na jedną akcję za ostatni rok. Jest to najczęściej stosowany wariant Wskaźnika Cena/Zysk.
 2. Forward P/E: Wskaźnik oparty na prognozach przyszłych zysków spółki. Oblicza się go dzieląc cenę akcji przez przewidywany zysk netto na akcję w najbliższym przyszłym okresie. Inwestorzy często korzystają z tego wskaźnika, aby ocenić potencjalną wartość akcji na podstawie prognoz analityków.

Czynniki wpływające na wskaźnik P/E

Wskaźnik Price/Earnings jest istotnym narzędziem analizy finansowej, ale jego wartość może być kształtowana przez wiele czynników. Poniżej przedstawione są kluczowe czynniki, które mają wpływ na ten wskaźnik:

 1. Perspektywy wzrostu spółki: Wysokie oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu zysków spółki zazwyczaj skutkują wyższym wskaźnikiem P/E. Inwestorzy są skłonni zapłacić wyższą cenę za akcje spółek, które mają dobrą perspektywę rozwoju i zwiększone zyski w przyszłości.
 2. Stopień ryzyka związany z działalnością spółki: Spółki o wyższym ryzyku biznesowym mogą posiadać niższy wskaźnik P/E, ponieważ inwestorzy oczekują większego zwrotu z inwestycji w bardziej ryzykowne aktywa. Zatem branże lub spółki z mniejszą stabilnością dochodów mogą charakteryzować się niższymi wskaźnikami P/E.
 3. Sytuacja na rynku: Wartość wskaźnika P/E może być również determinowana przez nastroje inwestorów i ogólną sytuację na rynku akcji. W okresach optymizmu na rynku, wskaźnik P/E może być wyższy, a w okresach pesymizmu niższy.
 4. Stopy procentowe: Poziom stóp procentowych ma wpływ na wycenę akcji. Wysokie stopy procentowe mogą obniżyć wskaźnik P/E, ponieważ inwestorzy mogą wybierać bardziej stabilne inwestycje w obligacje czy depozyty zamiast akcji.
 5. Poziom konkurencji w branży: W branżach o większej konkurencji i mniejszych marżach zysku, spółki mogą mieć niższe wskaźniki P/E, ponieważ oczekiwania inwestorów co do wzrostu zysków są mniejsze.
 6. Zarządzanie spółką: Skuteczne i sprawne zarządzanie spółką, poparte dobrymi wynikami finansowymi, może wpłynąć na wyższy wskaźnik P/E, ponieważ inwestorzy mają większe zaufanie do kompetencji zarządu.
 7. Stan gospodarki: Ogólny stan gospodarki krajowej i światowej może wpłynąć na wskaźnik P/E. W okresach ożywienia gospodarczego, wskaźnik P/E może wzrastać, podczas gdy w czasach spowolnienia może maleć.

Podsumowując, wskaźnik P/E jest wszechstronnym narzędziem, ale inwestorzy powinni pamiętać, że jego wartość jest zależna od wielu czynników.

Wskaźnik Cena/Zysk: Zalety i wady

Wskaźnik Cena/Zysk ma wiele zalet i wad, które wpływają na jego wartość oraz interpretację:

Zalety

 1. Prognoza dynamiki zysku: Wyższy wskaźnik price to earnings często występuje u spółek o lepszych perspektywach wzrostu zysków, co może przyciągać inwestorów.
 2. Bezpieczeństwo i stabilność zysków: Niższa zmienność zysków może skutkować wyższym wskaźnikiem P/E, co wskazuje na większe zaufanie inwestorów.
 3. Proste porównanie: Wskaźnik umożliwia łatwe porównanie akcji spółek z jednej branży.

Wady

 1. Wpływ ryzyka: Wysoki poziom dźwigni operacyjnej i finansowej może powodować niższy wskaźnik price/earnings, ale jednocześnie wiąże się z większym ryzykiem.
 2. Stopy procentowe: Wzrost stóp procentowych może obniżyć wartość wskaźnika cena/zysk, co może zniechęcać inwestorów.
 3. Zmienność zysków netto: Zyski netto spółki mogą się różnić pod wpływem przepisów, czy systemów podatkowych, co z kolei może wpływać na wiarygodność wskaźnika.

Zobacz także: Czym jest Price/Earnings to Growth

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€1.00

Minimalny depozyt:

€0.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!