CDO: Co to jest i wpływ na kryzys z 2008 roku

CDO (Collateralized debt obligation) to złożone strukturyzowane produkty finansowe zabezpieczone pulami kredytów i innych aktywów i sprzedawane instytucjom. Są one podobne do pakietów różnych długów, które zostały wprowadzone na rynek jako jeden produkt. W szczytowym momencie bańki, banki inwestycyjne wykorzystywały CDO do łączenia kredytów hipotecznych o bardzo niskiej jakości z długami o niskim ryzyku. Na podstawie tej kombinacji agencje ratingowe przyznawały im dobre oceny. Te oceny okazały się jednak ich najgorszym wrogiem.

CDO: Co to jest?

CDO, czyli Collateralized Debt Obligations, to instrumenty finansowe, które łączą różne rodzaje długów, takie jak kredyty hipoteczne, zadłużenie z tytułu kart kredytowych i kredytów samochodowych, i przekształcają je w nowy papier wartościowy. Te papiery wartościowe są następnie sprzedawane inwestorom, którzy oczekują zwrotu z inwestycji. Przepływy pieniężne generowane z długu bazowego są wykorzystywane do wypłaty odsetek i kapitału inwestorom w CDO.

CDO powstają w procesie zwanym securitization, w którym przepływy pieniężne generowane z długu bazowego są oddzielane od pierwotnych kredytów i pakowane w nowy papier wartościowy. Proces ten obejmuje kilka etapów, w tym utworzenie funduszu powierniczego, przeniesienie długu bazowego do funduszu powierniczego oraz emisję obligacji lub papierów wartościowych dla inwestorów w oparciu o przepływy pieniężne generowane przez dług bazowy.

Jedną z kluczowych cech CDO jest wykorzystanie kolateralizacji, gdzie dług bazowy jest podzielony na transze o różnych poziomach ryzyka i zwrotu. Inwestorzy mogą zdecydować się na inwestowanie w różne transze w zależności od ich tolerancji ryzyka i wymagań dotyczących zwrotu. Pozwala to inwestorom na dostosowanie portfela inwestycyjnego do ich specyficznych potrzeb i apetytu na ryzyko.

Agencje ratingowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu CDO poprzez przypisywanie ratingów kredytowych poszczególnym transzom CDO. Ratingi te oparte są na wiarygodności kredytowej długu bazowego, strukturze CDO oraz prawdopodobieństwie niewykonania zobowiązania.

Wpływ CDO na kryzys finansowy w 2008 r.

CDO odegrały znaczącą rolę w globalnym kryzysie finansowym z 2008 roku. Jednym z głównych czynników było wykorzystanie w CDO kredytów hipotecznych typu subprime. Kredyty hipoteczne subprime to kredyty udzielane kredytobiorcom o słabej historii kredytowej lub niskiej punktacji kredytowej. Kredyty te są uważane za obarczone wysokim ryzykiem, w związku z czym są wyżej oprocentowane.

W latach poprzedzających kryzys finansowy nastąpił znaczny wzrost liczby udzielanych kredytów hipotecznych typu subprime. Te kredyty hipoteczne były pakowane w CDO i sprzedawane inwestorom na całym świecie. Agencje ratingowe przyznawały tym CDO wysokie oceny, mimo że hipoteki leżące u ich podstaw były obarczone wysokim ryzykiem.

Przy fałszywym założeniu, że ceny domów nigdy nie spadną, banki i inwestorzy zaczęli szaleć. Zrobili dwie bardzo niebezpieczne rzeczy:

  • Udzielały pożyczek klientom, którzy nie byli w stanie ich spłacić (np. brak zaliczki, brak zabezpieczenia, brak stałych dochodów).
  • Zadłużyły się (lewarowały), aby udzielić więcej kredytów hipotecznych i sprzedać jeszcze więcej CDO.

Ludzie zaczęli kupować domy jako inwestycje, a kredyty hipoteczne były udzielane wszystkim, coś podobnego wydarzyło się w Europie. To spowodowało, że ceny domów w USA poszybowały w górę. Na przykład, w latach 1997-2006 mediana cen domów wzrosła o 124%. W ciągu niespełna 10 lat dom, który był wart 100 tys. dolarów, stał się wart 224 tys. dolarów.

Kiedy rynek mieszkaniowy zaczął się kurczyć, wiele z kredytów hipotecznych typu subprime zaczęło zalegać z płatnościami, przez co CDO straciły na wartości. W rezultacie wielu inwestorów, którzy nabyli te papiery wartościowe, poniosło znaczne straty. To z kolei doprowadziło do efektu domina, powodując straty w instytucjach finansowych na całym świecie, a w niektórych przypadkach ich upadek.

Upadek CDO miał znaczący wpływ na światowy system finansowy, prowadząc do zapaści kredytowej i poważnego spowolnienia gospodarczego. Rządy na całym świecie były zmuszone do ratowania banków i innych instytucji finansowych, aby zapobiec całkowitemu załamaniu systemu finansowego.

Regulacje i reformy pokryzysowe

W następstwie kryzysu finansowego z 2008 r. przeprowadzono istotne reformy regulacyjne i legislacyjne, które miały zapobiec wystąpieniu podobnego kryzysu w przyszłości. Jedną z najważniejszych reform była ustawa Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act z 2010 roku.

Ustawa Dodda-Franka zawierała szereg przepisów mających na celu poprawę przejrzystości i odpowiedzialności sektora finansowego. Ustanowiła nowe organy regulacyjne, takie jak Consumer Financial Protection Bureau, oraz nałożyła na banki i inne instytucje finansowe surowsze wymogi kapitałowe.

Rola agencji ratingowych w tworzeniu CDO również stała się przedmiotem kontroli, co doprowadziło do reformy sposobu działania tych agencji. Wprowadzono nowe zasady w celu zwiększenia przejrzystości procesu ratingowego oraz zapobiegania konfliktom interesów, które mogłyby zagrozić rzetelności ratingów.

Wnioski

Wykorzystanie kredytów hipotecznych typu subprime w instrumentach CDO doprowadziło do znacznych strat dla inwestorów i przyczyniło się do upadku instytucji finansowych na całym świecie. Chociaż wprowadzono reformy regulacyjne i legislacyjne, aby zapobiec wystąpieniu podobnego kryzysu w przyszłości, wnioski wyciągnięte z kryzysu finansowego z 2008 r. podkreślają znaczenie przejrzystości, odpowiedzialności i zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty

Powiązane artykuły:


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!